Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dag #11 av 45 Dagar On Tour med Småföretagarnas Riksförbund.

Dag 11 av 45 Dagar On Tour

Ingrid Ohlsson intervjuar Andre Nyström som driver Frendo macken och butik i Malå och Lennart Gustavsson (V) kommunstyrelsens ordförande.

Här upplyses vi att Malå kommun med dess unika egenskaper för småföretagande har tagit ett helt annat grepp för att kunna ge bygdens småföretagare vidareförutsättningar att frodas. Kommunen har bjudit ortens småföretagare i gemensamma projekt för att kunna påverka sin egen ekonomiska kretslopp. Oavsett om större företag i kommunen ger ringar på vatten även till de små så ska man kunna skapa fler ringar på vatten även för de små för att kunna se över hela kommunens flora av företag.

Vi skickar varma hälsningar till Malå kommun och Andre för att alltid vara på sina tå 24/7 -365 dagar om året i sann småföretagande anda.

I samarbete med En Företagares Vardag

Ingrid Ohlsson får privilegiet att intervjua två av de mest spännande kvinnliga profilerna i Malå. Med hjärtat i Malå för Malå Kommun är uppenbart av samtalet. Keep up the good work Malå kommun!

I frågor om Malå Kommun och företagande samt insatser för att lyfta kommunens närvaro på Sverige kartan fungera Aleksandra Simanovskaya som den lokala Wiki.n. Hennes närvaro i Malå frågor när det gäller näringslivet är mer än en passion till arbetet utan en förälskelse till orten sedan 2007.

Småföretagaren Cecilia Wahlberg Roslund som driver CEWARO AB är en fenomenal visionär som tacklar världsomfattande problemställningar i frågor om hållbarhet och knyter internationella, lokala och forskarvärlden till praktiska hållbara applikationer till orten.

Bägge kommer till konsensus att det är ohållbart för Sverige AB att koncentrera tillväxt till fåtal orter ur ren hållbarhets synvinkel. Om pandemin har lärt oss nått så borde det vara att den distribuerade arbetsplatsen blir allt mer viktig. Varför kan inte då landsbygden serva detta både från myndighetsperspektiv och ett företagsperspektiv?

Man ska kanske ta sig en funderare från beslutsfattare om inte tiderna att koncentrera resurser till få enstaka ställen för att maximera stordriftsfördelar desarmerar floran av företag och beroendes faktorerna blir för höga för att kunna vara hållbart.

I samarbete med En Företagares Vardag

Löpande inslag från dag 11 av 45 Dagar On Tour

Relaterade uppdateringar:

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

öppna värdegrunder

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Dag #11 av 45 Dagar On Tour

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen