Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dag #22 av 45 Dagar On Tour med Småföretagarnas Riksförbund.

Dag 22 av 45 Dagar On Tour

Vänligen träffa Joy Andreas Runsten sen av 45 Dagars On Tour yngsta småföretagare. Vad är det som har gjort att han intervjuas? Han är både småföretagare och anställd OMNIAMO / Royal Park Mountain Resort Gesundaberget hos en annan småföretagare. Denna kombination är inte unik ut i landet. Det som denna kombination visar att man kan frodas och växla i sina roller och få inspiration att växa i sin roll som småföretagare om en anställning möjliggöres hos en annan entreprenör.

Vi lyfter gärna upp det exempel och beklagar det dåliga ljudet i klippet. Vi anser att det är en viktig intervju som visar styrkan av småföretagare i landet. Om småföretagare får frodas och motivera anställda att kunna växla i sina roller är det större sannolikhet att under dessa premisser som Joy slutligen kan anställa själv en annan person och ge upphov till ringar på vattnet i sysselsättningen. Detta leder till fler småföretagare Sverige. Det är trots allt småföretagare i Sverige som skapar nya arbetstillfällen och kontribuera till den högsta proportionen av välfärden.

I samarbete med En Företagares Vardag

Det är inte alltid lätt när två verkligheter krockar för småföretagare. Gas och bromspedalerna i en småföretagares vardag uppenbarar sig i denna intervju med Anne Andersson som driver Nora Stadshotell.

Ingrid Ohlsson vill alltid lyfta fram den positiva andan hos småföretagare och Anne är ett exemplariskt föredöme i “håll i och håll ut” sammanhanget som har annonserats. Däremot så måste man titta konsekvent på varför beslut som tagits inte leder till realitet som kan förverkligas. I detta fall utbetalningar av stöd som har lovats till landets småföretagare när restriktioner infördes under pandemin. Samtidigt och på andra sidan måste man också titta på konsekvenserna utav beslut som tagits kan uppenbarligen leda till marknadsekonomiska skiften på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft. Detta speciellt när många har fått se om sitt eget hus och sadlat om till andra yrken som påverkats mindre av pandemin.

När dessa verkligheter möts får vi höra historier som Anne återberättar från sin småföretagare vardag.

I samarbete med En Företagares Vardag.

Löpande inslag från dag 22 av 45 Dagar On Tour

Relaterade uppdateringar:

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

öppna värdegrunder

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Dag #22 av 45 Dagar On Tour

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen