Dag #32 av 45 Dagar On Tour med Småföretagarnas Riksförbund.

Dag 32 av 45 Dagar On Tour

Böcker har alltid varit där fantasin har först tecknats för att andra ska kunna inspireras. Denna fantasi leder oss inte mindre än till Astrid Lindgrens Vimmerby. Här får vi träffa Lotta Daniels och Emma Harrysson- Karlsson från Vimmerby Bokhandel.

I sann Pippi anda: “Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert.” får vi höra Emma och Lottas historia om vilka omständigheter som ledde de till ett snabbt beslut om att bli småföretagare och att driva en bokhandel i Vimmerby. Med en lansering mitt i pandemi så har de bevisat att även lugna stunder har gett de planerings och ro i uppställning för att blicka efter tiden som kommer att komma efter att pandemin släpper.

Uppslutning i Vimmerby runt deras snabbt övertagande av rörelsen har endast gett de ros från bygden. Deras agila tankesätt och att ha olika ben in i verksamheten kan endast ses som ett föredöme för många småföretagare att anamma när man bygger upp sin egen verksamhet.

Småföretagarnas Riksförbund tillsammans med Ingrid Ohlsson och Mats Eriksson från En Företagares Vardag tackar för att vi fick inspireras av Vimmerby Bokhandel och säger: “Keep up the good work”

Löpande inslag från dag 32 av 45 Dagar On Tour

Relaterade uppdateringar:

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

öppna värdegrunder

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Dag #32 av 45 Dagar On Tour

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen