Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dag #8 av 45 Dagar On Tour med Småföretagarnas Riksförbund.

Dag 8 av 45 Dagar On Tour

Denna dag träffar vi Johan Väisänen från Explore The North. Man kan inte omformulera Johans egentliga titel som företagare än med att han är en gedigen entreprenör sedan barnsben. Hans resa i att driva företag, liksom många andras, börjar med en förkärlek. Hans förkärlek lämnade aldrig honom sedan han vara 10 år gammal och paketering till det som numera huserar 500 övernattningnätter finputsas än tillsammans med sin fru.

I detta avsnitt återblickar vi historian till de upplevelseföretag som Johan har ställt upp och hans metodik i uppställning. Citatet: “Ge mig sex timmar att hugga ner ett träd så spenderar jag de fyra första på att slipa yxan.” kan inte vara mer än sanningsenlig när det gäller Johans sätt att bygga företag. Det är inga utrymmen eller detaljer man har utelämnat och det märks i intervjun att han är personligt investerad i sitt livsverk och i hans företag.

Det är också den kalkylerade metodik som har gjort att Johan har kunnat med snabb flexibilitet anpassa sina företag till pandemin som har gjort att överlevnaden ett faktum med blickarna framåt. Det finns flera läxor att lära sig som företagare av Johans erfarenheter under det svåra pandemiska läget. Läxorna kan i detta fall och de konkreta frågeställningar som uppkommer i intervjun kan även snabbt översättas till framtida lärdomar i hur man även driver Sverige AB och för politiker och tjänstemän/kvinnor att kunna anamma och ta till sig.

Se gärna del två av intervjun där Johan blickar framåt tillsammans med Ingrid Ohlsson från Småföretagarnas Riksförbund.

I samarbete med En Företagares Vardag.

I del två av intervjun som Ingrid har med Johan från Explore The North får vi höra hur en småföretagare på glesbygden resonerar i att kunna ställa om tankesättet för Sverige AB när det gäller gles- och landsbygden. “Gräv där du står” är återkommande i samtalet där även den politiska hetpotatisen av “strandskyddslagen” poppar upp. För de i tättbebyggda orter som inte greppar strandskyddslagen är detta en intervju att kollas.

Johan är inte skygg när han säger att de konkreta politiska visioner på kommunal nivå kan inte gå i mandatperioder som inte förankras i delmål eller mål som egentligen och praktiskt inte kan uppfyllas lokalt. Inte bara det men att en grundvilja måste finnas från tjänstemän/kvinnor på kommunalt nivå trots alla politiska pappersprodukter att kunna blicka gemensamt framåt och se kommunens företag alla intressen. Detta är för att kunna få kommunen att växa utan särskilda särintressen, utan med allas behov tillgodosedda. Det finns inga quick-fix lösningar utan man måste tillsammans se hela bilden och få hela bilden att pusslas ihop. Det kan inte ske på annat sätt än att förankra besluten närmare bygden, anser Johan. “Gräv där du står” uppenbarar sig!

Strandskyddslagen nämns av Johan som berör hans Pajala kommun och de 152 anledningar som finns att från riksdagen kunna ge lokala mandat i att kunna förankra besluten resolut på plats. Han är inte mot stora energi infrastrukturprojekt som vindkraft t.ex. men dessa kanske kan balanseras där det ena inte utesluter det andra och ger bygden chansen till småföretagande där man konkretiserar delmål och mål sammanfattande hela visionen för kommunen och alla kommunens företag. Det ena är inte viktigare än det andra utan när mixen är som bäst kan kommunerna frodas.

Vi ger Johan stora eloger för hans tankesätt och sättet han metodiskt förklarar detta på och vi hoppas att med detta samtal i Kangos kunna nå landsbygdens företagsfrämjare för att inspireras och motiveras i kommande samtal med Attitydresan.

I samarbete med En Företagares Vardag.

Löpande inslag från dag 8 av 45 Dagar On Tour

Relaterade uppdateringar:

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

öppna värdegrunder

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Dag #8 av 45 Dagar On Tour

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen