Pressmeddelanden / debattartiklar

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare Idag den 26 oktober var sista dagen för att lämna in remissvar.. Läs mer

Ska ålderstigna lagar hindra svenska företagare?

I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (78-16) har man lutat sig mot definitioner om övervakningskameror på lagen från 1977. Även Sverige har nytta av att dessa innovationer ska kunna bidra till nya företag och ökade exportintäkter. Gör om och gör rätt! Sveriges regler måste vara anpassade till rätt årtusende.

Regeringen minskar företagandet!

​Regeringens senaste utredning om 3:12-regler utgör ett sällsynt gediget magplask. Inledande intentioner resulterar i förslag som kommer att minska entreprenörskapet i landet. En vanlig kommentar bland småföretagare har blivit ”Starta inte företag, i vart fall inte i Sverige!” Lägg alltså den senaste utredningen om 3:12-regler där den hör hemma – långt in i en byrålåda!

Det är dags att globalisera Sverige!

Sveriges företag har betydligt fler begränsningar än vad som förekommer bland våra konkurrenter. Vi har regelverk och byråkrater som lägger sig i alltför mycket av vad företagare själva måste få bestämma. En av dessa gäller lagkrav på revisorer. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför att de nuvarande gränsvärdena för lagstadgad revision höjs till EU-nivåer.

Sverige kan klara konkurrensen – vad som saknas är en vilja till förändring

Sverige kan klara konkurrensen. Lärlingssystem kan bana väg för företagens kompetensförsörjning, reformer som gör det enklare för företag att växa, rimliga skatter och minskad byråkrati är alla viktiga pusselbitar. Vad som saknas är en vilja till förändring. Vi kan inte förlita oss på det välstånd som skapas av gamla storföretag, och av hushållens ökade belåning. Det är inte en hållbar modell.

Vem kommer att bekosta km-skatten?

Km-skatten är ytterligare en belastning på företagande och glesbygd. En åkare med 18 timmerbilar och 6 flisbilar beräknar att km-skatten skulle kosta i storleksordningen 13 miljoner kronor per år! Vem ska betala detta? Tillåt svenska företagare att åtminstone få konkurrera på samma villkor som resten av EU:s företag.

Nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad

En undersökning, gjord av Småföretagarnas riksförbund, visar att arbetslösheten är lägre i glesbygdskommuner som förlitar sig på arbeten i nystartade företag än i existerande. Småföretagarna har en rad förslag som skulle underlätta för företagare i glesbygd och som kan vara nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad.

Kilometerskatten straffar dem som får Sverige att rulla

Kilometerskatten var på tapeten redan före regeringsskiftet, lades sedan i malpåse men är nu alltså aktuell igen. Den hann inte bli verklighet till höstbudgeten, men om inget görs så är risken stor att många företag på landsbygden får en rejäl käpp i hjulet hösten 2017. Det får inte ske.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem