Aktuellt

Småföretagarnas Riksförbund har alltid mycket på gång. På denna sida hittar du ett urval av det vi arbetar på just nu!

Aktuellt

Småföretagarnas Riksförbund påverkar!

Det har varit två väldigt tuffa och speciella år för många och det har verkligen påverkat småföretagare mycket. Just därför känns det extra viktigt att fira alla segrar, även små segrar är bra för småföretagare. Småföretagarnas Riksförbund har sedan förbundet startade 2010 arbetat för att förbättra villkoren för landets småföretagare. Vi har påverkat politiken genom

Läs mer »
Aktuellt

REGELGILJOTINEN – 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

REGELGILJOTINEN Under kommande 8 veckor kommer Småföretagarnas Riksförbund presentera varje vecka regelförenklingarsom medskick till den nya regeringen för att kunna förenkla den administrativa eller byråkratiska bördan för Sveriges alla småföretagare.  Vi presenterar samtliga förslag nedan under det Småföretagarnas Riksförbund har valt att kalla “regelgiljotinen”.

Läs mer »
Aktuellt

De Företagsamma 2022

Småföretagarnas Riksförbund släpper ny rapport – Sverige behöver fler företag Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren tagit fram rapporten “De Företagsamma” för att bättre förstå företagsamheten i Sverige. Måttet “företagsamma” har utvecklats och mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Årets rapport ger en tydlig bild att företag utvecklas i nära symbios med varandra. Där finns flertal andra viktiga observationer som värd att lyfta upp i jämförelse bland

Läs mer »
Aktuellt

Sverige behöver ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning.

Bristerna i svensk arbetsmarknads funktionssätt framstår allt tydligare, något som bl a drabbar landets småföretagare men även arbetssökande. Trots en hög andel arbetslösa i arbetsför ålder finns samtidigt brist på för yrket kompetent arbetskraft i olika sammanhang. Orsakerna bakom detta kan vara flera men avsaknad av ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning är utan tvivel en viktig komponent. För småföretagare innebär nuläget att det är svårt att rekrytera vissa kategorier, några

Läs mer »
Aktuellt

Valspecial 2022

VALSPECIAL Det är valår och Småföretagarnas Riksförbund har tagit pulsen på riksdagspartiernas syn på viktiga frågor för landets småföretagare. Alla partier anser sig värna småföretagare men det är en sak att tycka, en annan sak att presentera konkreta och verkningsfulla reformer med utgångspunkt från en företagares. De tio viktigaste frågorna vi driver är:1. Skrota nuvarande 3:12-regler2. Normalisera arbetsgivaravgiften gentemot omvärlden3. Kommunala tillsynsavgifter ska tas ut endast när faktisk tillsyn sker4. Brott mot

Läs mer »
Aktuellt

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex av Småföretagarnas Riksförbund. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster. SmåföretagarIndex visar hur förutsättningarna ser ut i olika kommuntyper och vilka konsekvenser det får, säger förbundsordförande Peter Thörn. Syftet

Läs mer »
Aktuellt

Valåret är i full gång och det märktes tydligt på Järvaveckan.

Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande Caroline Szyber passade på att besöka Rinkeby stråket, talade med småföretagare och utställare på plats samt med Girmay Bayire som är ordförande i Husby företagsförening. Efter det blev det panelsamtal om småföretagarnas framtid i förorter och landsbygden. Småföretagare, det vill säga mikroföretag med 1–9 anställda, är mest förekommande i Sverige och särskilt viktiga för att hålla centrum vid liv på förorter och landsbygden. Men småföretagarna står inför stora

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen