Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Årsstämman 2021
Småföretagarnas Riksförbund
är nu genomförd

Lördagen den 17 april genomfördes årets
förbundsstämma som digital stämma.

INFORMATION FRÅN
ÅRSSTÄMMAN 2021

Tyvärr förhindrade pandemin återigen möjligheten att genomföra en stämma där människor kan mötas på plats. Samtidigt möjliggjorde tekniken att det som ska avhandlas och beslutas på en årsstämma blev genomfört.

All dokumentation från stämman, stämmoprotokoll, revisionsberättelse och årsredovisning finns för nedladdning som inloggad medlem.

Nedan presenteras en kort sammanfattning. För att kunna ta del av samtliga dokument och alla protokoll kan du som medlem logga in och ta del av dessa nedan.

arsstamma21_sfr_1920_1080.jpg

HÄR PRESENTERAS DOKUMENT
FÖR NEDLADDNING
EFTER ATT DU HAR LOGGAT IN

EN KORT SAMMANFATTNING

 

Förbundets ordförande Peter Thörn redovisade verksamhetsberättelsen. Förbundet har varit verksamt i 11 år och är numera en av de tyngsta aktörerna i den näringspolitiska dialogen. 2020 var som vi alla vet ett speciellt år som påverkat förbundets verksamhet och stödet till medlemsföretagen på många olika sätt. Under året har förbundet infört en ny arbetsordning där vi nu fullt ut anpassat oss till en distribuerad och målstyrd arbetsmodell. Av den ekonomisk berättelsen framgick att ekonomin är fortsatt stabil.

Förbundsordförande Peter Thörn kvarstår enligt föregående stämmobeslut ytterligare ett år. En del förändringar skedde när det gäller förbundets övriga funktionärer och följande funktionärer valdes av stämman inför kommande verksamhetsår:

 • Berit Johansson valdes som ny ordinarie ledamot för 2 år, tidigare suppleant.
 • Sten Lindgren omvaldes som ordinarie ledamot för två år.
 • Mats Eriksson valdes som suppleant för ett år, tidigare ordinarie ledamot.

Caroline Szyber, Ghassan Ghaziri, Ingrid Ohlsson och Mattias Andersson kvarstår ytterligare ett år som ledamöter i styrelsen.

Ett varmt tack riktades till de avgående styrelseledamöterna Lars Strömberg och Erik Sjölander för deras engagerade och kunniga insatser för småföretagarna och förbundet under många år. Båda ingår nu i kretsen av hedersledamöter.

Valberedningen fick följande sammansättning:

 • Lars Strömberg, sammankallande 
 • Siv Öberg
 • Ann-Louise Kroon 
 • Niklas Nordström

Valberedningens ordförande Siv Öberg framförde ett stort tack till Leif Lindholm och Anders Kellman för deras arbete i valberedningen de gångna 11 åren.

Förbundets arbete fördelas mellan rollerna som ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare samt ansvariga för våra tre huvudsakliga funktionsområden. För dessa roller valdes på det konstituerande styrelsemötet:

 • Caroline Szyber till vice ordförande.
 • Mattias Andersson som Näringspolitiskt ansvarig.                
 • Peter Thörn som ansvarig Medlemsnytta.
 • Sten Lindgren som förbundssekreterare och ansvarig Centrala funktioner.

Sammanfattningsvis tackar förbundet och stämman alla engagerade för att gott arbete under det gånga året och ser fram emot ett nytt spännande och utmanande år.

Vänligen observera att vi värdesätter din integritet och de uppgifter du har lämnat till oss i samband med årsstämman raderas från vår databas inom 30 dagar efter att årsstämman har slutförts.

– vänligen klicka bild för e-post –

eller mejla direkt till: sten.lindgren@smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen