Småföretagarnas RiksförbundS
Årsstämma 2022

INFORMATION
ÅRSSTÄMMAN 2022

Årsstämma 2022 i Småföretagarnas Riksförbund genomförd
Årets stämma ägde rum den 9 april i Falkenberg. Inom kort kommer alla dokument från stämman att finnas tillgängliga för medlemmarna. En kort rapport från stämman är följande:

Styrelsen för 2022 består av följande personer med deras roller inom styrelsen samt övriga roller inom förbundet inom parentes:

Peter Thörn, ordförande (Medlemsnytta)
Caroline Szyber, vice ordförande (Näringspolitik)
Sten Lindgren, ledamot, förbundssekreterare (Näringspolitik)
Berit Johansson, ledamot (Näringspolitik)
Ghassan Ghaziri, ledamot (Medlemsförmåner)

Ingrid Ohlsson och Mats Eriksson avtackades för sitt uppskattade arbete i styrelsen och Mats Eriksson utsågs dessutom med tanke hans långvariga engagemang i förbundet även till Hedersledamot på livstid.

Båda kommer vara fortsatt engagerade i förbundet. Ingrid Ohlsson är för närvarande projektledare för ReLoad Skåne och kommer också fortsätta som drivande kraft i förbundets Attitydresan.

Förbundet fortsätter det nära samarbetet med Mats Eriksson om En Företagares Vardag, Mats är också aktivt engagerad i förbundets näringspolitiska arbete.

arsstamma21_sfr_1920_1080.jpg

– vänligen klicka bild för e-post –

eller mejla direkt till: sten.lindgren@smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top