Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Är alla företagare som anställer arbetskraftsinvandrare ohederliga?

Christina Nygren - Professor vid Stockholms universitet och medlem i Småföretagarnas Riksförbund
Christina Nygren – Professor vid Stockholms universitet och medlem i Småföretagarnas Riksförbund

Det står utom tvivel att det finns oseriösa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare. Men arbetsgivare som å andra sidan skött sina åligganden helt korrekt och vid anställningarna följt Migrationsverkets uppställda regler och svensk lag kommer helt i skymundan och har svårt att få försvara sina rättigheter. Det behövs en kraftsamling för att korrigera det synsätt som spridits i media och som kommit att utnyttjas flitigt av Migrationsverket.

Arbetsgivare framställs ofta i media som skrupelfria genom exempel på hur arbetskraftsinvandrare exploaterats, utsatts för kränkande behandling, blivit missgynnade och hjälplösa offer för samvetslösa arbetsgivare. Korrekta anställningar faller i skuggan av flagranta exempel på missbruk som till exempel utnyttjande av utländska bärplockare eller restaurangägare som underlåtit att betala avtalsenliga löner.

Den tidigare omhuldade arbetskraftsinvandringen har kommit i skottgluggen och allt fler kompetenta invandrare, som under flera år arbetat och etablerat sig i Sverige, har på oklara grunder fått avslag på sina ansökningar om fortsatt arbets- och uppehållstillstånd samt utvisats från Sverige med kort frist. Utvisningen drabbar inte bara arbetsgivaren utan även invandraren som satsat allt på arbetet i Sverige och står utan försörjningsmöjligheter i hemlandet.

Invandraren, som har erbjudits arbete i Sverige för sin kompetens eller för vårt behov av arbetskraft, skall enligt lagen kunna få permanent uppehålls- och arbetstillstånd efter fyra års arbete om han/hon har fast anställning som uppfyller försörjningskravet samt har arbetat under minst 42 månader under en fyraårsperiod. Arbetsgivaren är skyldig att betala avtalsenlig lön, teckna försäkringar och upprätta kollektivavtal. Även i fall där allt detta uppfyllts gör Migrationsverket en bedömning på felaktiga rättsregler som bryter mot verkets eget regelverk och den lag som 2007/2008 skapades för att underlätta för såväl arbetsgivare som för arbetskraftsinvandrare att arbeta i Sverige. Tillståndsansökan avslås och etablerad arbetskraft försvinner ur landet. Vad vinner Sverige på det?

Ett ofta förekommande exempel på hur Migrationsverket av okänd anledning väljer att bortse från sitt eget regelverk liksom från svensk lag är tjänstledighet/arbetsavbrott. Verkets egna regler medger upp till sex månaders tjänstledighet under en fyraårsperiod och lagen tillåter korta resor till hemlandet. Trots detta, och även när ledigheten endast varit ett par månader och styrkts av intyg om anhörigas dödsfall och begravningar, avslår Migrationsverket tillståndsansökan och fastslår snar utvisning.

Vilken förborgad agenda som ligger bakom detta och andra rättsosäkra beslut av Migrationsmyndigheten är fördolt för allmänheten. Arbetsgivare ”dras över en kam” av ett skrupelfritt Migrationsverk, även de ärliga misstänkliggörs som lagbrytare och skattesmitare utan prövning. En kraftsamling mot denna egenmäktighet och godtycke skulle komma Sverige och många seriösa småföretagare till godo.

Christina Nygren
Professor vid Stockholms universitet
Asienkontakt, ägare till Brokiga Bengalen Butik, Stockholm
Medlem i Småföretagarnas Riksförbund

Leif Svensson
Förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen