Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Anställningar – några viktiga tumregler

Är du småföretagare? I så fall är du måhända också arbetsgivare, eller på god väg att bli det för första gången.

Att vara arbetsgivare är inte bara en nödvändighet och, förhoppningsvis, vinstgivande för företaget – det är också att göra en hedervärd insats för samhället. Med detta sagt, kan arbetsrätten upplevas som både vag och krånglig. Som mindre företagare står man ofta ensam, utan något skyddsnät, medan fackförbunden som företräder personalen kan vara stora och starka.

Jag har en käpphäst gällande arbetsrätten som lyder att rätt förfarande är viktigare än rätt i sak. Med detta menar jag att om man som arbetsgivare hanterar kontakterna med den anställde och med facket på ett korrekt sätt från början, brukar problem ofta kunna lösas utan att det hela spårar ur i stora konflikter och höga skadestånd.

Här kommer likväl en lista med några tumregler som både berör korrekt procedur och regler i sak inom arbetsrätten. Tumreglerna kan i viss mån hjälpa dig att styra rätt och undvika de värsta misstagen.

  • Tänk på att kollektivavtal med facket både kan inskränka och utvidga dina valmöjligheter. Kollektivavtal kan man vara bunden av genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation (t ex Sveriges Byggindustrier, Almega, m.fl.), eller genom att ha tecknat ett särskilt hängavtal med facket. Kollektivavtalet kan innehålla bestämmelser som går längre än lagen, såsom vilka anställningsformer som är tillåtna och vad som gäller vid semester. Reglerna om löner är förstås A och O att känna till. Avtalet kan å andra sidan innebära större flexibilitet när det exempelvis gäller arbetstider.
  • Upprätta alltid ett skriftligt anställningsavtal. Utöver att det är lag på att de viktigaste villkoren för anställningen ska vara nedtecknade, är det ofta arbetsgivaren som måste bevisa sin sak om det plötsligt skulle uppstå en tvist om vad som är avtalat. En av de viktigaste sakerna att kunna bevisa är att det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller provanställning (se nedan), ifall man nu har kommit överens om det.
  • Utnyttja möjligheten till provanställning. Att anställa någon är alltid förenat med en viss risk. En felrekrytering kan bli en dyr historia, men man kan minska risken genom att avtala om en tidsbegränsad anställning. Provanställningen är den form som passar bäst om det är tänkt att anställningen efter en inledande prövotid, som får uppgå till högst sex månader, ska gälla tillsvidare. Under prövotiden eller vid dess utgång får anställningen avslutas utan krav på sakliga grunder. Från arbetsgivarens sida måste dock ett besked om detta lämnas minst två veckor i förväg. 
  • Dokumentera händelser som du vet eller tror kan få betydelse. En anställning innebär ett nära samarbete. Samtidigt har de mest infekterade konflikterna ofta det gemensamt att parterna har stått varandra nära. Om du måste ta ett allvarligt samtal med en anställd på grund av misskötsamhet är det en god idé att dokumentera detta på något sätt. Jag brukar ge rådet att föra några enkla anteckningar vid mötet och ta upp vad som måste bli bättre, vilket sedan renskrivs och undertecknas av båda parter. 
  • Glöm aldrig att förhandling med facket ofta är nödvändigt innan beslut fattas i personalfrågor! Detta är kanske mitt viktigaste tips, som knyter an till min käpphäst att rätt förfarande är viktigare än rätt i sak. Om du t ex anser att du måste säga upp en anställd, ska du först ta reda på om denne är medlem i facket eller ej, och om svaret är ja ska du vända dig till facket först. Har du kollektivavtal bör du alltid kontakta facket först, alldeles oavsett om personen det rör är medlem eller ej. Kravet att förhandla innan man vidtar åtgärder kan ofta komma som en överraskning för småföretagare – inte minst för dem som saknar kollektivavtal. I det senare fallet är det tillräckligt att den anställde är medlem i facket för att förhandlingskravet ska gälla.

Med dessa tumregler kan man komma långt, men många gånger stöter man på problem eller ställs inför frågor vilka kräver juridisk spetskompetens. Småföretagarnas Riksförbund har för detta ändamål ett samarbete med oss på Nordbro, innebärande att du som medlem kan ringa in och söka råd via telefon. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite – inte minst när det gäller arbetsrätt!

Ilan Sadé

Jurist på Nordbro

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen