Attitydresan Malå

Attitydresan fortsätter sina besök i kommuner runt om i Sverige och genom dessa besök både ser och hör vi hur stora olikheterna är. Tidigare i våras besökte vi Partille som tillhör en kommuntyp som enligt Småföretagarnas Riksförbund småföretagarindex har de bästa förutsättningarna för småföretagande, pendlingskommun nära storstäder. Nu senast fick Ingrid Ohlsson, Mats Eriksson och Mattias Andersson den stora äran att få träffa företagare, politiker och tjänstemän i en landsbygdskommun i Lappland, Malå kommun. Generellt sätt har mindre tätbefolkade delar av landet svårare villkor för små företag men ofta är förståelsen och samverkan mellan kommun och företag väl utvecklat då man känner varandra. En sådan stark social kontroll kan i vissa avseende vara mycket konkurrensstärkande om attityden är positiv, men tyvärr kan det även hända att Jantelagen hämmar tillväxt och konkurrenskraft.

Diskussionerna på Attitydresan i Malå kom att präglas kring behovet av gemensam målbild, ledarskap för sig själv och andra samt behovet av tydlighet, struktur och förståelse för varandras olika roller i sina viktiga uppdrag som näringsidkare, kommuntjänsteman och politiker.

Småföretagarnas Riksförbund kände sig varmt välkomna till Malå. Företagare, tjänstemän och politiker var väl representerade när Ingrid Ohlsson hälsade alla deltagare välkomna. Ingrid berättade hur viktigt bemötande och ett gott första intryck är och lyfte speciellt Malås näringslivssamordnare som varit en fantastisk och engagerad kontaktperson, vilket bara det gjort att Malå framstår som en mycket gästvänlig plats att besöka.

Mattias Andersson, Småföretagarnas näringspolitiska talesperson, presenterade Småföretagarindex för Malå kommun och vilka utmaningar och möjligheter denna landsbygdskommun har framför sig.

Därefter fick Malås näringslivsenhet presentera sitt arbete och Malås kommundirektör beskrev vad Malå kommun gör för att förbättra för kommunens företagare. Dialogen mellan företag och kommunala företrädare var kreativ och framåtsyftande och förhoppningsvis kommer Attitydresans nedslag i Malå få en positiv effekt där företagare och tjänstemän i större utsträckning har en förståelse för varandras olika ingångsvärde men samtidigt en insikt i att samtliga aktörer i Malå strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för framtidens Malå.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen