Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbunds Bikupa

Småföretagares informationssida för att hantera effekter av
corona-krisen

Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Småföretagarnas Riksförbund vill härmed skapa en samlingsplats och informationsflöde där du som småföretagare kan ta del av relevant information som berör ditt företagande. 

* vänligen observera att just nu är våra flöden under konstant uppdatering

BIKUPAN

Sveriges småföretagare har inte erhållit en endaste krona från staten

BIKUPAN

Regeringens Krispaket för svenska småföretag

Onsdagen den 25 mars presenterade Regeringen och samarbetspartierna L och C ett krispaket för svenska företagare. Småföretagarnas Riksförbund är positiva till att dessa åtgärder presenterats men är osäkra på i vilken omfattning denna smärtlindring kan häva en omfattande företagsdöd inom vissa branscher.   För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund kräver nu ytterligare åtgärder

BIKUPAN

Stödpaket för småföretagare

Sveriges småföretagare har ännu inte erhållit en endaste krona från staten för att minimera de enorma skadeverkningarna! Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund för småföretagare av småföretagare. Coronakrisen har visat på en bristande medvetenhet bland dem som utformar krispaketen om vilken stor betydelse enmans- och mikroföretag har i dagens samhällsekonomi. Det rör sig om kanske uppemot

Läs mer »

Tack vare våra medlemmar kan vi göra småföretagarnas stämma hörd

BIKUPAN

Småföretagare kan påverka
under Corona-kris

Sveriges småföretagares mediala påverkan för att kunna komma till bättre villkor med att driva sina verksamheter under och efter nuvarande corona-kris. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. På denna sida kommer vi att samla relevanta mediala publikationer som berör sättet våra medlemmar har stöttat vårt arbete för

Läs mer »

Senaste informationen

För dig som företagare

BIKUPAN

Ekonomiska frågor
Corona-kris

Ekonomiska frågor besvarade. Här kan du ta del av svar till en del av dina frågor när det rör ekonomiska frågor till följd av nuvarande corona-kris. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Under denna sida kommer vi att samla relevant ekonomisk information som berör ditt företagande. Vill

Läs mer »
BIKUPAN

Personalinformation
Corona-kris

Personalfrågor besvarade. Här kan du ta del av svar till en del av dina frågor när det rör personalfrågor till följd av nuvarande corona-kris. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Under denna sida kommer vi att samla relevant information som berör personalfrågor i ditt företagande. Vill du

Läs mer »
BIKUPAN

Sjukersättningsfrågor
Corona-kris

Sjukersättningsfrågor besvarade. Här kan du ta del av svar till en del av dina frågor när det rör sjukersättning till följd av nuvarande corona-kris. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Under denna sida kommer vi att samla relevant sjukersättningsinformation som berör ditt företagande. Vill du ta del

Läs mer »
BIKUPAN

Påverkan, Politik och Myndigheter
Corona-kris

Hur påverkar Småföretagarnas Riksförbund. Här kan du ta del av hur vi arbetar med att komma till omedelbar politisk och byråkratisk påverkan under nuvarande corona-kris. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Under denna sida kommer vi att samla relevant information om hur vi arbetar för landets småföretagare

Läs mer »

Tackla praktiska problem

Här finner du viktig information

BIKUPAN

Verksamt.se

Till företag från myndigheter. En samlingsplats av bra information under nuvarande corona-kris.

BIKUPAN

Skatteverket

Det senaste från Skatteverket angående ​hantering av skatter vid COVD-19.

BIKUPAN

Länsstyrelserna

Myndighet ansvarig för hanteringen av stöd för sänkta hyror i utsatta branscher.

BIKUPAN

Tillväxtverket

Myndigheten som har fått ansvaret över det stöd som berör korttidspermitteringen.

BIKUPAN

Bolagsverket

Information för företag när det rör sig om bolagsregistrering etc

BIKUPAN

Försäkringskassan

Information för företagare och anställda om vad som gäller vid sjukskrivningar och karantän.

BIKUPAN

Regeringskansliet

Regeringens egna informationssida om hur dem bedriver arbetet under nuvarande corona-kris.

BIKUPAN

Folkhälsomyndigheten

Håller praktiska tips om hur du ska undvika smittan, information och rekommendationer om vård.

BIKUPAN

Krisinformation.se

Här finner du den senaste information från MSB när det rör ​samhällsbredskapet i Sverige.

BIKUPAN

MSB

Vi sammanfattar information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Andra viktiga länkar

Andra berörda myndigheter

BIKUPAN

Arbetsförmedlingen

Om du eller anställda skulle bli arbetslös. Vänd dig hit först.

BIKUPAN

Kronofogden

Frågor och svar från myndigheten i nuvarande situation.

BIKUPAN

Upphandlings
myndigheten

Upphandling och statsstödsregler i rådande corona-kris.

Från våra partners

Rådgivning

Här kommer vi löpande att fylla på
med rådgvning från våra partners
som kan hjälpa dig under nuvarande
corona-kris.

BIKUPAN

Hyresavtal i fokus: Nordbro guidar om hyreshöjningar

Juristen Frida från Nordbro belyser nyckelelement i hyresavtal och understryker att kunder ofta söker råd gällande hyresrättsliga ärenden, särskilt när det gäller hyreshöjningar. För lokaler. Hon ger insikter om hur hyresgäster bör agera om en hyresvärd föreslår en hyreshöjning. Dessutom rekommenderar Frida att hyresgäster ska vända sig till en jurist för att klarlägga eventuella osäkerheter

Läs mer »
BIKUPAN

SMÅa – Tillfälliga regler under 2020

Tillfälliga regler under 2020 För att möta den påverkan som coronaviruset har på det svenska samhället har riksdagen beslutat om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning för 2020. En månad räknas som fyraUnder perioden mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. Det innebär att du efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha

Läs mer »
BIKUPAN

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Srf Konsulterna

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand. En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas

Läs mer »
BIKUPAN

Information från SMÅa – Om Coronakrisen gör dig arbetslös!

Det första du ska göra om du blir arbetslös är att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Så här gör du: Anmäl dig på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös. Berätta för arbetsförmedlingen vilken a-kassa du är medlem i och att du önskar söka arbetslöshetsersättning. Det går att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen via deras

Läs mer »
BIKUPAN

Konkreta tips till företag vid ekonomisk kris – Srf Konsulterna rådgivning

Svenska företag är hårt drabbade av Corona-virusets effekter. Branschorganisationen Srf konsulternas medlemmar är Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Tillsammans med sina kollegor på redovisnings- och lönebyråer runt om i landet, hjälper de dagligen företag med ekonomi, lönehantering och ekonomisk rådgivning. I sviterna av Coronavirusets framfart behöver nu många av landets företagare ha kontakt med en

Läs mer »
BIKUPAN

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs?

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs?   Majoriteten av Sveriges företag går nu igenom en svår tid. Inom många marknader kantas vardagen av sjunkande försäljningssiffror, en konstant nedåtgående börs, sviktande betalningar och påtaglig oro för uppsägning av anställda. Tyvärr blir följderna av dessa finansiella svårigheter att ett flertal

Läs mer »
BIKUPAN

Småföretagarnas Försäkring – Corona Information

Information från samarbetspartners ”Småföretagarnas Försäkring” Det här kan vara bra att veta kring olika försäkringar ”Småföretagarnas försäkring erbjuder flera olika försäkringslösningar för medlemmarna. Nedan följer information kring vad som gäller för några viktiga försäkringar. Utöver nedan information gäller försäkringsvillkoren. För fullständig information om försäkringarna, gå in på www.smaforetagarnasforsakring.se och läs mer. Livförsäkring, olycksfallsförsäkring samt barnförsäkring

Läs mer »
BIKUPAN

Arbetsrättsjouren informerar om korttidspermittering

Regeringens förslag om korttidspermittering Coronaviruset covid-19 kom snabbt och har redan satt stora avtryck för svenska företagare, deras verksamhet och deras personal. Många företagare är just nu hårt pressade av allt som viruset fört med sig. Vissa branscher är mer utsatta än andra. Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat budgetåtgärder för arbetsgivare och deras

Läs mer »
BIKUPAN

Om avtal i kristider

Hela världen befinner sig mitt i en virusepidemi med konsekvenser för samhället som få kunde ha förutsett för bara någon månad sedan. Detta ställer flera frågor på sin spets inom juridiken. Den mest grundläggande frågan lyder hur Coronasmittan och inte minst åtgärderna för att stoppa smittspridningen påverkar allas skyldighet att följa ingångna avtal. Det kan

Läs mer »

Småföretagares vardag

Händer där ute

Här kommer vi att hålla ett levande flöde av vad som händer bland småföretagen till vardags under nuvarande corona-kris. Hjälteinsatser, motiverande, inspirerande eller dystra inslag kommer i ett levande flöde presenteras av oss med hjälp utav våra medlemmar och Mats & Ingrid från
Småföretagarnas Riksförbund.

BIKUPAN

Social Media Flöden
Corona-kris

Corona-kris. Följ våra flöden i sociala medier. Vi förstår att nuvarande situation är unik och ställer höga krav på Sveriges småföretagare. Under denna sida kommer vi att samla vardagsflöden om hur nuvarande corona-kris påverkar småföretagare i realiteten. Vill du ta del av övrig information under nuvarande corona-kris vänligen ta dig tillbaka till vår huvudsida BIKUPAN. 

Läs mer »

Affärsnätverka med
Småföretagarna

Unik Facebookgrupp som har över 5000 medlemmar att rådfråga, be om hjälp, hjälpa eller utbyta andra typer av affärsmöjligheter. Vi gör allt vi kan för våra medlemmar att bättre kunna samverka sinsemellan i rådande situation för att lättare kunna lyfta varandra ut ur nuvarande kris.

BIKUPAN
BIKUPAN

Försäkran att vi kan påverka politiker till beslut

Vi arbetar febrilt för att fortsätta påverka politiker med att sjösätta krispaketet på ett praktiskt sätt.

Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska grupp driver just nu omfattande arbete i maktens korridorer för att kunna komma till bukt med den akuta sjuklöneansvaret och hur denna ska praktiskt kunna genomföras så snabbt som möjligt på ett vettigt och praktiskt sätt för landets småföretagare.

Hur kan du som medlem påverka under nuvarande kris?

Börja alltid med att följa våra flöden för att ta del utav relevant information som berör ditt företagande.
Om du inte redan är medlem, bli medlem för att stödja förbundets fortsatta arbete med att främja småföretagarnas villkor i motvind som medvind.

BIKUPAN

Mattias Andersson

Näringspolitisk samordnare

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson

Det är vi som leder detta arbete

Av småföretagare
för småföretagare

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen