Bilismen

FORDONSBESKATTNING

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

Bilismen - politiska förslag som påverkar småföretagare

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

Fordonsbeskattning

De förändringar som pågår när det gäller fordonsbeskattning är kopplade till det s.k. Bonus-Malussystemet (BM). I korthet innebär detta att bilar med högre koldioxidutsläpp straffbeskattas (Malus) medan de fordon som klassas som miljöfordon får en Bonus. Bonus-Malussystemet leder till rena skattehöjningar som inte helt kan motiveras miljömässigt. Det kan handla om en fordonsskatt på cirka 30 000 kr för en treårsperiod för en mellanstor fossilbil.

 

 • Grupper som drabbas särskilt är t ex:
 • Företagare som bor eller använder bilen i sammanhang där elbil inte fungerar
 • Företagare som använder lätta lastbilar
 • De som behöver en något större bil, t ex trebarnsfamiljer.

 

Vi vill också propagera för att flera vägar prövas för att nå klimatmål. Exempelvis finns det mycket att göra när det gäller alternativa bränslen. 

"Nedan finner du information kring ikraftträdande och var i processen de ligger."
Sten Lindgren
Förbundssekreterare
Småföretagarnas Riksförbund

Senaste bevakning i media berörande Småföretagarnas Riksförbund serie Bilismen.  Uppmärksammas av Altinget.se

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

 

Under senare år har flera ändringar genomförts och flera förslag är på gång som påverkar kostnader för bilanvändning. Det handlar bland annat om:

 

 • Fordonsbeskattning
 • Användning av arbetsfordon/tjänstefordon
 • Förmånsbilar
 • Arbetspendling
 • Tillträde till storstäder och centralorter

 

Småföretagarnas Riksförbund lyfter det man vill hålla under radarn

 

De förändringar som föreslagits kommer att drabba småföretagare och framförallt de som bor på landsbygden, de som arbetspendlar med flera. Småföretagarnas Riksförbund presenterar därför en granskning som kommer pågå under sex veckor där man bevakar och presenterar de regelförändringar som regeringen vill genomföra. Det blir en granskning av skatter och avgifter som många inte känner till eller som är svåra att upptäcka och som Småföretagarnas Riksförbund vill lyfta och påverka.

Småföretagarnas Riksförbund vill justera i regelverken Småföretagarnas Riksförbund vill verka för att regelverken måste modifieras för att komma närmre verkligheten och pekar särskilt på:

 • Beskattningen av fordon MÅSTE ta hänsyn till om klimatbilar faktiskt kan användas eller inte. Till exempel saknar landsbygden till stor del den infrastruktur som behövs för att det ska vara möjligt.
 • Landsbygden MÅSTE undantas i de nya reglerna om avdrag för arbetsresor. Dessutom måste reglerna baseras på tidsvinst – inte endast på avstånd.
 • Det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.
 • Gröna bränslen bör spela en större roll.

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top