Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Bilismen

SLUTORD

Småföretagarna hade kunnat avrunda arbetet med bilismen här, men vi kommer att fortsätta arbeta för förändring och bättre förutsättningar för företagen och en annan dagordning hos politiken.

Annan mediebevakning i samma ämne

Slutord i vår serie Bilismen

Beslutet som Småföretagarnas Riksförbund tog, att närmare granska bilismen och alla de kostnadsökningar som pågår samt att också informera medlemmarna, visade sig vara ett bra beslut.

Beslutet ledde till att vi under en tid veckovis kunde förmedla information om olika förslag och beslut kring bilism och kostnader samt hänvisningar för den vetgirige att själv söka mer information.

Under denna period har Småföretagarnas Riksförbund också allierat sig med andra organisationer som också vill argumentera emot skattepålagor, minskade avdragsrätter och allmänt krångel för såväl företag som dess anställda. En liten ljusglimt mitt i allt var då förslaget som mycket kraftigt skulle minskat avdragsrätt vid arbetspendling nu blev pausat till 2022. Ikraftträdande var planerat till den 1 januari 2021. 

Många av våra medlemmar som alla ska ha ett varmt tack har bidragit med mer kunskap då de svarat på vår enkät. Enkätens resultat kunde vi kommunicera på ett seminarium i riksdagen där den bidrog till att kunna visa på långtgående effekter på företagen på grund av alla kostnader som kopplas till bilismen och som dessutom föreslås öka. 

Alarmerade och allvarligt i det än större sammanhanget är att vägen mot en grönare och mer fossilfri trafik är vinglig. En insikt som under arbetet blev allt tydligare för alla. Eller som en verksam företagare som arbetar med transporter uttryckte det: Vi har inte råd att byta till bättre och nyare fordon – det kommer att kosta oss alldeles för mycket i skatter. I vår verklighet kan vi inte ta ut dessa kostnader mot våra kunder. Vi har faktiskt också provat med elfordon men det fungerar inte då avstånd och resor är för långa.

Att uppnå en trafikmiljö med lägre utsläpp kräver att det finns köpare av fordon med den nya tekniken. Men då skatter, avgifter och reducerade avdragsmöjligheter skapar en stor kostnadsbörda för såväl anställda som företag så kommer äldre fordon och dessutom med sämre säkerhetsklass fortsätta rulla på vägarna.

Småföretagarna hade kunnat avrunda arbetet med bilismen här, men vi kommer att fortsätta arbeta för förändring och bättre förutsättningar för företagen och en annan dagordning hos politiken.

 

"Kontakta oss gärna via nedan formulär för att vi ska kunna fortsätta bevaka eller lyfta upp din småföretagarhistoria så att vi kan fortsätta påverka i ämnet."
Bilismen - Slutord
Sten Lindgren
Förbundssekreterare
Småföretagarnas Riksförbund

Samtliga ämnen i serien finner du nedan

Bilismen - Slutord

Bilismen – Fordonsbeskattning

Bilismen FORDONSBESKATTNING Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som

Läs mer »
Bilismen - Slutord

Bilismen – Användning av arbetsfordon/tjänstefordon

Bilismen arbetsfordon/tjänstefordon Användning av tjänstebilar är kringgärdad av strikta regler, något som i och för sig inte är nytt. De förändringar som nu slår hårdast mot småföretagares tjänstebilar är kopplade till det s.k. Bonus-Malussystemet (BM).medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där

Läs mer »
Bilismen - Slutord

Bilismen – Förmånsbil

Bilismen Förmånsbilar Det finns drygt 300 000 förmånsbilar i landet. Villkoren för förmånsbilar har försämrats och kommer att försämras ytterligare både ur arbetsgivarens och ur den som utnyttjar bilens perspektiv. FORDONSBESKATTNING BILISMEN Dagens pressrelease via MyNewsDesk Förmånsbil En förmånsbil ägs av arbetsgivaren, men den anställde får använda den både i jobbet och privat och blir

Läs mer »

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen