Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Bilismen

TILLTRÄDE TILL
CENTRALORTER

Tillträde till storstäder och centralorter försvåras

Företagare som har sina butiker i centrum drabbas och de som överlever är oftast större butikskedjor. Småstadens centrum dör.

Senaste pressrelease berörande Bilismen

​Avdragsmöjligheten för arbetspendling starkt hotad

Småföretagarnas Riksförbund reagerar mycket starkt emot regeringens långt framskridna planer på att på bred front minska och kraftigt försämra möjligheten till avdrag för resor till och från arbetet, det så kallade reseavdraget. Vi anser att förslaget slår fel samtidigt som systemet dessutom blir krångligare att hantera både för myndigheter och privatpersoner, vilket också en tung aktör som Skatteverket pekar på.

Tillträdet till storstäder och centralorter

Trängselskatter, parkeringsavgifter och nya miljözoner leder till att tillträdet till t ex centrala Stockholm begränsas vilket påverkar både privatpersoner och småföretagare. Mest påtagligt är de kraftigt höjda trängselskatterna som i Stockholm innebär att den som dagligen använder bilen har en månadskostnad på 2250 kr. En kännbar kostnad för småföretagare vid sidan av alla andra fördyringar men än mer kännbar för att inte säga oöverstiglig för medel- och låginkomsttagare.

Till detta kommer nya miljözoner i Stockholm med skärpta regler från 2022 som innebär att cirka 600 000 av landets bilar förbjuds köra i dessa zoner.

Det blir inte bättre av att parkeringsavgifterna dessutom har höjts kraftigt. I Stockholm har stadens parkeringsintäkter ökat med 72 procent de senaste fyra åren. Främsta orsaken är att parkering avgiftsbelagts även i förorterna. I mindre kommuner har parkeringskostnaderna i centrum ökat, vilket gör att fler tar bilen till ett närliggande köpcentrum med oftast fri parkering. Företagare som har sina butiker i centrum drabbas och de som överlever är oftast större butikskedjor. Småstadens centrum dör.

 

"Nedan finner du information kring ikraftträdande och var i processen de ligger."
Bilismen - Tillträde till storstäder och centralorter
Sten Lindgren
Förbundssekreterare
Småföretagarnas Riksförbund

Tidigare bevakning från Småföretagarna
angående miljözoner

Bilismen - Tillträde till storstäder och centralorter

Hålla mer än en tanke i huvudet?

Lyssna gärna på Daniel Helldén, Miljöpartiet om hur han resonerar i frågan runt miljözonen för Hornsgatan. Nedan finner ni en debattartikel som vår näringspolitiska talesperson Erik Sjölander har satt samman för att kunna bättre förstå en småföretagarvardag i relation till just en miljözon. Borgarrådet Daniel Helldén, som tagit fram förslaget till miljözon 2 för Hornsgatan.

Läs mer »

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen