3:12 reglerna, en förlust för staten?

Konsten att straffbeskatta småföretagarna!

Öppet brev till finansminister Borg

Som bekant beskattas en fåmansföretagare som säljer aktier i sitt bolag, på så sätt att en del beskattas som vore ersättningen löneinkomst och resterande del efter kapitalvinstreglerna. Det betyder i praktiken att skatten blir närmare 60 % i stället för kapitalvinstbeskattningens 30 %. Reglerna infördes av sossarna redan på 80-talet och än har Alliansen inte gjort något åt dem. Jag lever i föreställningen att Alliansen, inför valet 2006, lovade att ta bort dessa diskriminerande regler! Effekten av 3:12 är att en företagare som säljer sitt livsverk med 5 miljoner i vinst är den som drabbas hårdast procentuellt sett. Hela försäljningspriset hamnar då som inkomst av tjänst (100 basbelopp utgör maxgräns). På 5 miljoner i vinst blir skatten nära 3 miljoner kronor mot rätteligen 1,5 miljoner utan 3:12 regeln. En villaägare som säljer sitt hus med 5 miljoner i vinst skattar 22 %, dvs. 1,1 miljon kr. Har du som småföretagare ägnat ditt liv åt att bygga ett lönsamt litet företag med några anställda så skall du straffas med nästan 2 miljoner högre skatt jämfört med villaägaren som måhända suttit med armarna i kors och sett värdet på fastigheten stiga!

En företagare som lyckas få ut 100 miljoner betalar 31 % i skatt. I praktiken betyder här 3:12 reglerna 1 miljon kronor och någon enstaka procent, eftersom kapitalbeskattningen är 30 %.

Det räcker emellertid inte med att beakta skattemässigt vad som händer när bolaget säljs. För en stor del av fåmansföretagen innehåller redan beskattade vinstmedel. Dessa, vilka utgör del i det som säljs, är redan beskattat med vinstskatt på 28%.  Om vi antar att ett bolag, som säljs med 5 miljoner i vinst, innehåller beskattade vinstmedel på en miljon kr, så betyder det att 300.ooo kr redan betalts i skatt. Dessa bör naturligtvis läggas till den skatt som tillkommer vid försäljningen.

Det betyder att den sammanlagda beskattningen då utgör 3.3 miljoner kronor. Räknat i procent på vinsten 5 miljoner vid försäljningen är skatten nu uppe i 66 %.

Ett antal företagare lämnar varje år Sverige skattemässigt till följd av dessa 3:12 regler. Den praxis som utvecklats innebär att företagaren gör klokt i att inte ha några ekonomiska relationer med verksamhet i Sverige under minst fem år. Det betyder att Sverige förlorar alla skatteintäkter (bortsett från den statliga pensionen där 25 % SINK-skatt betalas) från dessa personer under minst fem år. Regelverket påminner om det näringsförbud som ekonomiskt kriminella förses med. Risken eller möjligheten (välj det som passar) är dessutom överhängande att företagaren under sin utlandsvistelse använder sina entreprenörsegenskaper och startar nya verksamheter i andra länder och därmed inte finner det särskilt intressant att återvända efter de fem karensåren.

Självfallet är det så att ett antal företagare som säljer sitt företag, biter i det sura äpplet och betalar sin 3:12 skatt. Säkerligen är det just de som drabbas hårdast av 3:12, det vill säga de småföretagare som lyckas få upp till fem miljoner för sitt livsverk Alla kan av naturliga skäl inte lämna landet! En betydande del av dem som stannar har dock fullt legitimt ordnat så att man har aktierna i sitt fåmansföretag i ett utländskt bolag, varigenom man endast skattar för den ersättning eller utdelning från det utländska bolaget som man lyfter. Någon beskattning av försäljningslikviden avseende fåmansföretaget blir det i dessa fall inte i Sverige. Det betyder att företagaren kan låta hela försäljningslikviden arbeta i sitt utlandsbolag, t ex med värdepappershandel.

Det är utomordentligt tragiskt att det just är de minsta småföretagarna som drabbas allra hårdast av 3:12 reglerna. Bakom detta förhållande finns ju ingen som helst logik! Det går inte att uppfatta det på annat sätt än som en direkt diskriminering! Det är onekligen mycket märkligt att inte Alliansen tagit bort denna skattediskriminering av småföretagarna, inte minst som man säger sig vara positivt inställd till förekomsten av småföretagare.

Det troliga är att de som flyttar ut(eller lagt sig på bolag utomlands) har fått betydligt bättre betalt för sitt bolag än de som stannar. Antas tio gånger så hög ersättning ja då måste de hemmavarande vara betydligt fler än de som flyttar ut! I annat fall har staten direkt gjort en förlust till följd av 3:12-reglerna.

Till detta ska läggas att svenska staten förlorar minst fem års skatt på avkastningen på utlandssvenskarnas placeringar samtidigt som man förlorar ett antal entreprenörer med kapital! Med allt vad det kan innebära i form av nya jobb och inkomster.

Nej Borg, verkligheten är den att 3:12 reglerna är en ren förlust för statsverket! Sätt någon av dina räknenissar på att visa dig att jag har rätt! Ta bort 3:12 omedelbart och se till att behålla entreprenörerna och deras skatter i Sverige.  F n agerar Sverige som något av Ebberöds Bank. Man driver entreprenörer med dokumenterade framgångar ur landet och tar emot mångdubbelt fler invandrare, som har en lång, och för Sveriges skattebetalare kostsam ”inskolning” framför sig, innan de förhoppningsvis kan försörja sig.

För Småföretagarnas Riksförbund
Bengt-Åke Printz
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top