Åkeribranschen, en fråga om överlevnad

Återigen är Åkeribranschen i fokus och liksom tidigare inte på ett positivt sätt. En känd företrädare för Sveriges Åkeriföretag som ägnat och ägnar huvuddelen av sina krafter till att bekämpa alla de missförhållanden som finns i branschen skriver i deras branschtidning: ”Upprörda känslor bland åkare efter ministerbesked”.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd besvarade nyligen negativt de nordiska åkeriorganisationernas krav på att åtgärder skall vidtas mot utländska åkeriers laglösa framfart på vägarna i Sverige. Det gäller i första hand den så kallade cabotagetrafiken där utländska fordon ofta är stationerade i Sverige och därmed hela tiden kör olagligt.

Regeringens ovilja att ta tag i denna laglöshet och se till att berörda myndigheter gör sitt jobb har retat de svenska åkarna länge. Under de senaste två åren har vi inom Småföretagarna uppmärksammat problemet flera gånger och skrivit om saken med bland annat adress till alla Riksdagsledamöter (www.smaforetagarna.se). När skall de ”sakkunniga” i regeringskansliet och därmed också de ansvariga för att något skall ske skaffa sig saklig information i frågan och lyssna på dem som upplever eländet i vardagen. Den svenska åkerinäringen är på väg att slås ut och såväl Svenskt Näringsliv, Transportarbetarförbundet som Sveriges Åkeriföretag har för inte så länge sedan gemensamt gett uttryck för sina farhågor om att detta håller på att ske. Småföretagarna ansluter mer än gärna som medlem i den kören. Åkeribranschen består av mängder av mindre företag som vi gärna vill stödja på alla sätt.

Förutom olaglig konkurrens på vägarna med trafik utan tillstånd som blir alltmer vanligt medför de utländska (framför allt från forna öststatsländer och från Baltikum) åkarnas framfart även andra brottsliga aktiviteter enligt företrädare för Åkeribranschen. Dieselstölderna ökar kraftigt liksom försäljning av alkohol och droger. Förarna från de aktuella staterna är kraftigt underbetalda och måste ägna sig åt kriminalitet för att över huvud taget överleva. Polisen blundar och åklagarna lägger regelmässigt ned rapporterade ärenden. Det vekar vara rena vilda västern där ute på vägarna.

Frågan är om vi vill ha en svensk åkerinäring eller vi skall låta den dö på grund av att myndigheter och ytterst regeringen inte vågar eller förmår att agera mot de utländska aktörer som tar över en allt större del av transporterna i landet och gör det på olagligt sätt. Bland Småföretagarnas medlemmar finns det de som absolut inte vill att deras barn skall ta över och att sälja företaget är hart när omöjligt. Det är ingen attraktiv verksamhet att ta över eller köpa.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen