Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Anders Borg i morronsoffan

I Gomorron Sveriges TV-soffa fick Anders Borg möjlighet att kommentera de landspecifika rekommendationer för Sverige, som EU-kommissionen lämnade på onsdagen. En rekommendation handlade om en fråga som Småföretagarna kraftigt drivit på sistone.

En av fyra rekommendationer handlar om att kraftigt bygga ut lärlingssystemen. Man skriver ”Stärka satsningarna på att underlätta övergången från skola till arbete, bland annat genom bredare användning av lärande på arbetsplatsen, lärlingsplatser och andra avtalsformer som kombinerar arbete och utbildning”. Detta är precis vad vi i Småföretagarna rekommenderade i den rapport vi släppte för två månader sedan. Vi har därefter drivit saken vidare genom att vid en träff med de politiska partiernas ungdomsförbund försöka förankra frågan där samt kommer i Almedalen arrangera en paneldiskussion i ämnet. Vår rapport har sänts till samtliga Riksdagsledamöter.

På direkt fråga i morronsoffan om vad han tyckte om ytterligare satsningar på lärlingssystem blev svaret att han absolut tror att vi skall göra det men gled undan genom att hänvisa till det stöd till yrkesintroduktionsavtal regeringen beslutat om. Arbetsmarknadsministern får lämna stöd (15 miljoner!) till kollektivavtalsslutande parter för att sprida information om kommande eller existerande yrkesintroduktionsavtal. Vad har det med lärlingsfrågan att göra, mer än synnerligen perifert, anser Småföretagarna.

Bakgrunden till hela frågan är naturligtvis den höga arbetslösheten i Sverige och framför allt ungdomsarbetslösheten. Här menade Anders Borg att det inte fanns några kraftfulla, potenta vapen tillgängliga utan att man möjligen genom vissa åtgärder kan trycka in lite energi i marknaden.

Anders Borg vill inte lyssna på en i stort sett enig, blocköverskridande åsikt att det är Småföretagen som är motorn i svensk ekonomi och att det är dessa entreprenörer som kan och vill anställa fler medarbetare. Genom att underlätta och riskminimera de små företagens möjligheter att anställa skulle ekonomin skjuta fart. Småföretagarna har gång på gång pekat på just ”kraftfulla och potenta” åtgärder för att åstadkomma detta. Ta bort sjuklöneansvaret för dem, sänk de kraftigt överfinansierade arbetsgivaravgifterna rejält och minska regelkrånglet. Småföretagen är beredda.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen