Angående regelkrånglet och kostnaderna för detta

Hej Annie.
Tack för Ditt brev (2012-02-09) ang. denna fråga.

Vår ursprungliga ambition var att bidra med kunskap och erfarenheter från aktiva företagare som lever i verkligheten och belastas och besväras av ett enormt regelkrångel och direkt och indirekt får betala kostnaderna för detta. Vad vi vill åt och medverka till är alltså det egentliga arbetet med att minska regelkrånglet för småföretagare i Sverige och inte i första hand att, som Du skriver, ”ta fram beräkningsmodeller för konsekvensutredningar att åtfölja förslag till nya eller ändrade regler”. Krångliga regler har vi tillräckligt av.

Vi trodde att regeringen äntligen skulle sätta fart på arbetet att verkligen minska regelkrånglet och ge Sveriges småföretagare en chans att ägna mer tid åt väsentligheter som att driva och expandera sin verksamhet.

Efter Ditt brev 2012-02-09 har Riksrevisionen levererat svidande kritik över regeringens försök till minskat regelkrångel (RIR 2012:6). Förutom att endast delar av företagens administrativa kostnader beräknats så får myndigheterna rejäl kritik för bristande konsekvensutredningar. Man konstaterar även om en av de undersökta myndigheterna att samråd med företagare inte ”är prioriterade eftersom ledningen prioriterar interna förslag”. Andra av myndigheterna konstaterade att ”det lilla företaget ofta varit dåligt företrätt”. Det är kanske inte så märkligt då att resultaten av regeringens strävan om regelförenklingar inte märks bland företagen. Det är t.o.m. så att en hel del små­företagare inte ens tror att regeringen menar allvar med sitt prat om regelförenklingar.

Vi väljer att tro på Ditt, i flera sammanhang uttalade, engagemang i frågan om att minska regelkrånglet för småföretagarna. Vi upplever emellertid att vårt erbjudande om medverkan i detta arbete har hamnat i en byråkratisk rundgång som Du beskriver i ditt brev. Vi vill se saker hända och hända nu och att inte allt, som vanligt, försenas och dras ”i långbänk” som en gammal partikollega till Dig uttryckte det.

Vårt erbjudande om medverkan eller samarbete i dessa och andra frågor står naturligtvis kvar. Vi märker att våra ansträngningar och vår ambition att vara småföretagarnas röst i Sverige går hem eftersom vi fortsatt snabbt växer i medlemsantal och med råge passerat 20 000 i dag. Vi vill påverka Er politiker och påtala hur småföretagens verklighet ser ut och kan förenklas.

Vi strävar mot att Sverige skall ha ett företagsklimat i världsklass. I världsbankens senaste ranking har emellertid Sverige dalat i tabellen och ligger nu efter alla våra nordiska grannländer. Detta borde bekymra Dig som näringsminister och föranleda förslag till snabba och rejäla åtgärder. Vi är beredda att stötta allt som ger en enklare vardag för Sveriges småföretag.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top