Brev till chefen för Justitiedepartementet, Statsrådet Beatrice Ask

Till Chefen för Justitiedepartementet, Statsrådet Beatrice Ask

Jag heter Leif Svensson och tillskriver Er i min egenskap av ordförande för det nybildade Småföretagarnas Riksförbund (SFR).

Vi kallar oss för ”en tuff uppstickare som vågar säga som det är, ”litet mer rakt på”. SFR är en helt ny intresseorganisation i Sverige och som namnet säger företräder vi just småföretagarna gentemot politikerna.

SFR kommer att arbeta hårt för att driva varje enskild fråga som medlemmarna tycker är angelägen. Vi har redan engagerat tusentals medlemmar som tydligen är missnöjda med sina nuvarande företrädare och vi växer snabbt. Från starten i januari i år 2010 till dags dato är vi redan 18 000 medlemmar. Med denna tillväxt- takt är prognosen den att vi vid årsskiftet 2011/2012 ska vara 25 000 medlemmar.

Medlemmarna skall känna att de medlemsavgifter de betalar in skall gå till att hålla en hög servicegrad och bekosta ett idogt arbete för deras bästa. Tanken är att vi ska vara en platt organisation utan stort kansli och kostsam overhead.

I styrelsen för organisationen sitter för närvarande ett antal personer med stor erfarenhet som småföretagare och med ett förflutet i liknande organisationer.

Ytterligare upplysningar om oss finns att hämta på vår hemsida www.smaforetagarna.se.

Mitt ärende är nu att på uppdrag av vår styrelse hemställa om att SFR får bli remissinstans i de frågor som departementet handlägger och som direkt berör  småföretagare.

Alltför sällan blir vi som representanter för de verkligt små företagen tillfrågade i lagstiftningssammanhang. Vi anser att det nu är på tiden av även vi blir tillfrågade innan man inför nya bestämmelser för företagandet i Sverige.

För att visa hur viktiga skattefrågorna är för alla småföretagare, översänder vi utan att vara med på någon sändlista, våra synpunkter på innehållet i SOU 2010:44; särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol, Betänkande av Målutredningen.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top