Brev till Staffan Danielsson, Sveriges Riksdag

Hej Staffan,

Tack för Ditt mail angående nedsättning av arbetsgivaravgifterna kontra antalet karensdagar .

Självfallet menar vi, liksom Du, att en sänkning av arbetsgivaravgiften, framför allt för småföretagare, är den absolut viktigaste frågan att driva inom näringspolitiken och vi driver den hårt. Vi tror med bestämdhet att till exempel en halvering av densamma skulle ge positiva effekter för samhällsekonomin och arbetslösheten. Småföretagarna skulle få bättre ekonomi och kunna anställa fler medarbetare i en omfattning som skulle ge intäkter till samhället i form av skatter och avgifter som skulle bli större än det bortfall som sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle ge. Vi räknar just nu på ett antal hypotetiska exempel för att kunna visa sannolikheten för att olika alternativ skall bli verklighet.

Även om arbetsgivaravgifterna är det största oket småföretagarna bär som hindrar dem från att anställa ytterligare medarbetare finns det naturligtvis andra svårigheter för dem liksom orättvisor i systemen. Höjningen av antalet karensdagar är en sådan och vi har valt att understryka detta. Vi menar dessutom att regeringen genom bland annat uttalande från Maud Olofsson försöker tysta kritiken genom ”besynnerliga” räkneexempel och kalkyler. Hon säger i ett pressmeddelande att genom sänkningen av egenavgifterna med 0,74 procentenheter har ekonomin för dessa företagare förbättrats med 170 miljoner kronor. Detta är naturligtvis helt sant men räknar man lite på det ser man att den summan fördelat på antalet företagare blir till några hundralappar. Detta skall då jämföras med en höjning av antalet karensdagar från en till sju. Mycket få småföretagare torde applådera den förändringen.

Gå gärna in på vår hemsida, www.smaforetagarna.se, så kan DU läsa om vad vi mer sagt i detta ärende. Skillnaden mellan oss och andra är att vi är lite mer ”rakt på” och säger i klartext vad vi tycker. Detta tycks våra medlemmar uppskatta vilket speglas av att vi gått från noll till bortåt 20 000 medlemmar på ca 10 månader.

Under valrörelsen hävdade vi att Centerpartiet var de enda som tycktes värna om småföretagarna (se hemsidan) men efter valet har även Ni varit ganska tysta om saken. Om man läser Mona Sahlins avskedstal inför förtroenderådet häromdagen tycks det vara på den sidan som småföretagarna har mest sympati att vänta. Därav utformningen av det meddelande Du ifrågasätter. Vi tror dock att det i grund och botten finns en vilja inom Centern att förbättra för våra medlemmar och ser fram emot en dialog med Dig och Dina likasinnade.

Med vänlig hälsning
Lennart Erlandsson
Förbundssekreterare
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top