Elområdesindelningen är en märklig reform

Till: Energiminister, Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet

“Elområdesindelningen är en märklig reform”

Så skriver 4 moderata Riksdagsledamöter från nordvästra Skåne i en debattartikel i bl.a. Helsingborgs Dagblad 14 december. Därmed fick Småföretagarnas Riksförbund svar på sin uppmaning till berörda ledamöter (inom region 4) att kraftigt reagera mot den diskriminerande elområdesindelning som genomfördes 1 november.

SFR skrev då (22 november) i ett pressmeddelande som också skickades till Riksdagens ledamöter att det var diskriminering av sydsvenska företag gentemot hela Norden att de just den dagen betalade ett elpris som var uppemot 75 % högre än vad företagen i Norrland betalade. SFR erkänner att timmen och dagen då siffran hämtades var väl vald men med något större överblick kan man konstatera att det som genomsnitt för november kostade sydsvenska elintensiva företag ca 20 % mer. Detta trots att förutsättningarna var gynnsamma med höga dygnsmedeltemperaturer med försenad vinter. Vad händer om eller när det blir vargavinter i södra Sverige?

Just nu (14 december) har vi tack vare Sverige och Norge ett rejält överskott på el i Norden (utom i Finland som därför håller på att bygga ut sin kärnkraft). Danmark klarar sig precis eftersom de har vind i sina snurror och eldar sina kolkraftverk (ca 50/50) i brist på kärnkraft och vattenkraft.  SFR följer naturligtvis utvecklingen framöver. Inte för att kansliet ligger i Höganäs i nordvästra Skåne utan för att vi anser att konkurrens skall ske på lika villkor i landet.

De 4 ovan citerade riksdagsledamöterna skriver i sin debattartikel att den nya indelningen i fyra regioner är ”en kvasiregional indelning som saknar all förankring hos medborgarna” och att ”den skapar konstlade motsättningar mellan nord och syd”. De påpekar att det i en rapport från 2007, gjord av berörda myndigheter och organisationer, sägs att ”en områdesindelning i snitt 4 inte bör komma ifråga”. En ytterligare utredning av indelningens effekter, som nu skall ske på regeringsuppdrag, borde alltså inte behövas enligt dessa moderata ledamöter i Riksdagen.

Som slutkläm kräver de att: ”Svenska Kraftnät omedelbart gör om elområdesindelningen”.

SFR kan inte annat än att hålla med men vill också påpeka att Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk och att ”de fyras gäng” från nordvästra Skåne förhoppningsvis inte bara visar upp sig i tidningarna utan lägger all kraft på att påverka vår regering inklusive vår ansvarige Energiminister Anna-Karin Hatt. Man kan inte bara skylla på Svenska Kraftnät som hon gjort. De lär väl ta visst intryck av vad ägaren staten i form av Regering och Riksdag har att säga.

Rejäl aktivitet i frågan, när Riksdagen samlas igen, skulle visa på verkligt intresse från berörda ledamöter från södra Sverige. Även utanför den nordvästra delen av Skåne och inte enbart från moderater.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen