En hoppets dag för Småföretagare

Fredagen den 1 juni 2012 tändes en glimt av hopp för Sveriges småföretagare. Styrelsen för Småföretagarnas Riksförbund var samlad i Stockholm för ett till synes vanligt styrelsemöte, men redan före frukost på hotellet kom ett inslag i Nyheterna på SVT att lyfta stämningen i gruppen lite extra.

I en intervju med ett av Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin, sade han att partiet nappade på Centerpartiets invit till att bl.a. diskutera ett borttagande av sjuklöneansvaret för de 10 första anställda i småföretag. Dessutom vill de prata med Centern om att minska regelkrånglet för företagande. Gissa vad som blev samtalsämnet under frukosten.

Dessa två frågor har varit i absolut topp under det senaste året för Småföretagarna att verka för. I ett antal pressreleaser, debattartiklar, skrivelser till riksdagsledamöter och möten med ett flertal sådana har vi poängterat att sjuklöneansvaret, av småföretagen, anses vara ett av de absolut största hindren för nyanställning. För de små företagarna är dessutom det enorma regelkrånglet för företagande i Sverige en besvärande sak. De vill koncentrera sig på att driva och utveckla sitt företag i stället för att serva myndigheter med uppgifter för statistik.

Fridolin sa att ”10 000 tals småföretag var i behov att anställa åtminstone en till”. Det är då viktigt att göra det riskfriare och lite enklare för dem att anställa och därmed minska arbetslösheten. Vi har i flera undersökningar och enkäter på vår hemsida och via mail konstaterat att det är på just det viset. Småföretagarna i Sverige kan, vill och behöver anställa men vågar inte. Det är för riskabelt och krångligt.

Det är mer eller mindre ett trendbrott för blockpolitiken i Sverige att ett parti inom Alliansen öppet vill samtala med ett oppositionsparti om sådana frågor. Centern har frågorna på sitt bord i kraft av Annie Lööfs post som Näringsminister och har från och till väckt dem inom Alliansen men med klent resultat. Nu kanske det kan bli lite mer tryck på övriga allianspartier, vilket kan utmynna i positiva resultat. Småföretagarna väntar med spänning på vad som ska ske och på kommande motioner och propositioner i riksdagen.

Vi kommer att ha representanter på plats i Almedalen i sommar och ser gärna att politiker från olika partier, men även andra, låter sig informeras om våra viktigaste frågor.

En nytryckt kortversion av vårt nyligen omarbetade näringspolitiska program finns då att tillgå som underlag för samtal med våra representanter. Vill man veta mer så loggar man in på hemsidan: www.smaforetagarna.se.

Väl mött i Almedalen!
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen