EU och verkligheten för svenska företag

Vi får ofta höra att EU:s regler begränsar möjligheterna till utveckling. Det vi småföretagare upplever är att det är svenska regler eller svenska tolkningar av EU-regler som försvårar vår verklighet. Inte minst gäller detta inom offentlig upphandling.

Sverige har redan 2008 antagit EU:s Small Business Act. Enligt statliga Tillväxtverket innebär denna ”en ambitiös politisk agenda för små och medelstora företag – är ett paket av konkreta och långtgående åtgärder för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa så att företag kan uppnå sin fulla potential och därmed bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. EU-kommissionen vill lyfta fram små och medelstora företags centrala roll i den europeiska ekonomin.” En av punkterna som utpekas för att klara detta formuleras: ”Anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora företagens behov, så att det blir lättare för dem att delta i offentlig upphandling och få del av statligt stöd.”

Detta, som vi som nation förbundit oss att följa, märks tyvärr inte mycket av. Vad som däremot märks är motsatsen, d.v.s. att offentliga upphandlingar alltmer anpassas efter större organisationers villkor. Vi inom Småföretagarnas Riksförbund har bl.a. observerat att det vid offentlig upphandling har ställts krav på elektronisk datautbyte s.k. EDI. Det begärs att förfrågnings­underlag och anbud hanteras i EDI-form. Detta ställer krav på kunskap och erfarenhet i datoranvändning på en nivå som sällan existerar i de små företagen, vilka därmed missgynnas vid sådan upphandlingsform.

Ett typiskt exempel på detta är Västra Götalandsregionens inbjudan till s.k. externa kunder till ”Marknadsplatsen”. Som möjlig leverantör till regionen får man intrycket att man måste hantera allt via dator, vilken dessutom måste ha ett specifikt operativsystem. På andra platser inom domänen www.vgregion.se påtalas deras intresse för tillväxt och utveckling, av även små företag. Vid upphandling däremot bjuds småföretag in med armbågen.

Att bara tillhandahålla upphandlingsmaterial och klara betalningssystem elektroniskt må vara besparande, men frågan om det inte är brott mot EU-reglerna:”enligt rådets direktiv 2010/45/EU att krävas att medlemsstaterna följer princip genom likabehandling av pappers­fakturor och e-fakturor” (KOM(2010) 712). Vidare anges i EU direktiv 2010/45/EU att ”Eftersom det finns annan teknik bör det dock inte krävas av beskattningsbara personer att de använder en viss elektronisk faktureringsteknik”.

Att allt färre små företag lämnar anbud vid offentlig upphandling har under en följd av år kunnat konstateras. De allt längre och, i många fall, alltför omfattande och komplicerade förfrågningsunderlagen utgör betydande hinder. Att dessutom bara tillåta hantering elektroniskt minskar ytterligare chanserna för små företag att delta i offentlig upphandling. Vi vet att en relativt stor andel småföretagare inte använder datorer i tillräckligt stor utsträckning.

I EU-kommissionens meddelande till sitt direktiv 2010/45/EU skriver de om att ” att tillämpa principen Tänk småskaligt först”. Vi tycker detta är en klok inställning. Offentliga upphandlare bör utgå från det lilla företagets möjligheter om de verkligen vill ha fler anbud. Vidare skadar det nog inte med lite större service-vilja gentemot de minsta företagen.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top