Kostnader för regelkrångel

Till: Näringsdepartementet Regeringskansliet

Kostnader för regelkrångel

Småföretagarnas Riksförbund (SFR) konstaterar med tillfredsställelse att regeringen verkar ha förstått att det omfattande regelverket för småföretagare kostar stora pengar. Både för företagaren, företaget och den offentliga byråkratin. Kanske ännu viktigare är att dessa kostnader och mycket koncentration tas från möjligheterna att utveckla företagen och företagarna.

Vi inom SFR arbetar aktivt för att minska regelbördan, då i första hand de regler som är direkt kontraproduktiva för företagandet. Arbetet initieras av våra medlemmar och hanteras av vår näringspolitiska grupp (NPG). Genom våra över 18 000 småföretagarmedlemmar har vi mycket god kunskap om effekterna av regelverkets kostnader. Kunskaperna gäller de praktiska konsekvenserna och inte de akademiska vinklarna av beräkningar för kostnaderna av regelverken.

Att utreda ”reglers effekter för företag och ekonomisk tillväxt” uppfattar vi och våra medlemmar som något som borde ha gjorts för länge sedan, d.v.s. som grund för regelförändringar och förenklingar. I företagares verklighet handlar väldigt många analyser om att försöka förstå konsekvenser av aktiviteter innan dessa genomförs. Det skulle underlätta företagares villkor i Sverige om även politiker och myndigheter gjorde detta.

SFR vill här påminna om en utmärkt moderat motion till Riksdagen (2010/11: N420) där det föreslås att varje reglering bör prövas utifrån 3 kriterier:

  1. Är den nödvändig?
  2. Är den laglig?
  3. Är den företagsvänlig?

Vi hoppas att regeringen tar chansen att inte skapa en akademisk eller byråkratisk hyllvärmare utan ett praktiskt verktyg att kunna visa på konsekvenser av regeringsförslag. Det är våra medlemmars verklighet som påverkas av reglerna. Vi vill därför erbjuda vår medverkan i det 2011-07-06 aviserade uppdraget till Myndigheten för Tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar. Vi kommer i så fall att medverka med aktiv småföretagare, ansvarig för den näringspolitiska verksamheten i vår styrelse, inte av anställda tjänstemän.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen