Näringsdepartementet – Till Ansvarig Handläggare

Jag läste i en artikel för någon tid sedan om att regeringen under föregående mandatperiod gjort ett antal hundra regelförenklingar för företagen i Sverige. Uppgiftslämnaren sades citera näringslivsminister Maud Olofsson.

Vi har i slutet på förra året – och på vår egen uttryckliga skriftliga begäran -, från Närings-departementet, erhållit ett svar i denna fråga.

Då vi föredrog detta svar på vårt styrelsemöte den 16 december 2010, kunde vi konstatera att svaret endast innehöll en lista på planerade åtgärder och inte över vad som rent praktiskt uträttats.

Då vi med stort intresse, för småföretagarnas räkning, bevakar allt som händer inom detta område, måste jag tyvärr återkomma i saken och hemställa om en ny lista; nu över vad som hittills uträttats, och inte över vad man räknar med att göra under kommande mandatperiod.

Jag utgår från att vi med stöd av förvaltningslagens 4§ har möjligt att snarast möjligt erhålla en sådan dokumentation.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen