Regeringen underlättar för privatpersoner på företagares bekostnad

Under Alliansregeringens år har flera åtgärder genomförts för att minska skattebördan för privatpersoner. Det är bra! Fast samtidigt har det skett på bekostnad av andra grupper i vårt samhälle, t.ex. pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna och ungdomar.

Småföretagare har missgynnats på större organisationers bekostnad, t.ex. genom att regelkrav och avgifter är lika oberoende av företagsstorlek.

Att småföretagare missgynnas av den sittande regeringen medför bl.a. att glesbygdsföretagare får det svårare att bedriva sin verksamhet. Resultat av denna utveckling är t.ex. att antalet butiker minskat med nästan 2 000 sedan mitten av 1990-talet. För Västernorrlands del har det inneburit en minskning med 40 % av antalet butiker sedan 1996. I första hand har det varit butiker i glesbygd som tvingats sluta sina verksamheter. Ägaren till närbutiken i Stöde, som aviserar att han måste sluta, förklarar att ett av motiven är ”att myndig­heterna bedriver en hetsjakt mot små näringsidkare” (Sundsvalls Tidning 2014-01-09). Han hade glömt att fråga en stamkund om han denna gång ville ha kvitto för sin inköpta liter mjölk, men beloppet slogs in i den av Skatteverket godkända kassaapparaten. Detta kostade honom 10 000 kr som avgift till Skatteverket, vilket är pengar han behövt för verksamheten. Det finns ingen annan närbutik i Stöde, så det var inte en fråga om att upprätthålla rättvis konkurrens, vilket Skatteverket gärna framhåller, utan endast en bestraffning. Glömmer han fråga en till kund om han vill ha kvitto på sin inköpta kvällstidning kommer det att kosta 20 000 kr, vilket är samma regler som för ICA Maxi eller andra stora företag.

Strax före jul 2013 presenterades en offentlig utredning ”Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen” (SOU 2013:80). En upplyftande rubrik, men med ett innehåll som inte riktigt ligger i nivå med rubriken. Man konstaterar t.ex. att för Sverige gäller att ”Små företag undantas endast från mycket få uppgiftskrav”. I andra länder i vår omvärld, t.ex. Norge och Danmark, försöker man verkligen underlätta för småföretagande och inte bara utreda frågorna som i Sverige. Utredningens förslag om den nya myndigheten ”Företagsdatamyndigheten” föreslås inte ens få rätt att tvinga andra myndigheter ”att vidta några specifika åtgärder” för att minska uppgiftslämnandet för företag. För de 14 myndigheter som ingått i utredningen (regeringen hade 335 myndigheter 2012), så handlade det om nästan 95 miljoner ärenden för företag på ett år!?

Det är gott med en tillåtande attityd när det gäller t.ex. uthyrning av privatbostad, men när får vi upplev samma attityd till landets småföretagare? Vilka politiker kommer att i handling visa en positiv attityd till småföretagare? En mycket stor majoritet av landets småföretagare följer regler så gott man kan och jobbar och sliter så mycket som möjligt. Även dessa blir utsatta för ”myndighetstrakasserier” och inte bara de företagare som bedriver kriminell verksamhet. Borde det inte skapas bättre utrymme att komma åt kriminalitet ifall kontrollerna koncentrerades där? Att Skatteverket förlorat några större mål mot stora företag skapar en misstanke om att man nu kommer att koncentrera sig mer på de riktigt små företagen.

Sverige fortsätter halka efter resten av EU när det gäller andel av befolkningen som driver företag. I synnerhet gäller det kvinnor som är företagare. Det räcker inte med en marginell minskning av egenavgiften för egenföretagare för att stimulera till ett ökat företagande!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen