Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Regeringsförhandlingar – Småföretagen

Vi vet inte om S och MP fortfarande sitter på Långholmen och förhandlar. Även om de är utsläppta menar Småföretagarnas Riksförbund att kraven på Miljöpartiet är stora att leva upp till de löften de gav inför valet till landets småföretagare.

De har nu varit inlåsta några dagar och tycks ha kommit en liten bit på väg med bl.a. överenskommelse om försvarspolitiken där MP fick ge sig och godta fler JAS-plan och nya U-båtar. S har antagit den Migrationsöverenskommelse som MP hade med den gamla Alliansregeringen. De har också kommit överens om obligatoriskt gymnasium. Denna fråga lär det bli strid om framöver. En tredje pappamånad finns visst stöd för i en kommande opposition. Dessutom har de enats om varannan damernas i hela statsapparaten.

Ännu har dock ingenting sagts om någon fråga som direkt berör småföretagare. Frågorna ovan kostar många miljarder så utrymmet för ytterligare reformer minskar drastiskt. Glöm inte att de löften som MP gett om totalt borttagande av sjuklöneansvaret för riktigt små företag liksom en sänkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för samma grupp också kostar miljarder. Vi deltog glatt i den presskonferens som MP ordnade för att få ut sina löften. Visserligen har MP ett stort mandatunderläge mot S i den nya riksdagen, men deras löften har getts med stort eftertryck till landets ekonomiska motor, småföretagarna.

Socialdemokraterna har inte sagt eller lovat något positivt till småföretagen utan hållit sig på en något ”högre nivå” nämligen omtanke om det totala svenska näringslivet med tyngdpunkt på de stora exporterande företagen och stor industri. Löfvens bakgrund med vana att förhandla med Svenskt Näringsliv pekar också i den riktningen. Där har han sina näringslivskontakter.

En tredje fråga i Miljöpartiets löften till småföretagen var ett intensifierat arbete med regelförenklingar. Den tidigare Alliansregeringen misslyckades med att infria sina löften i regeringsförklaring 2006 i denna fråga. I slutändan utmynnade det i ett vagt löfte om att om de fick fortsätta skulle det bli något bättre 2020 (!)

Näringslivets Regelnämnd har via SKOP de senaste åren gjort en enkät med återkommande frågor till företag i olika storlekar för att få veta deras inställning till senaste årets arbete med regelförenklingar. Undersökningen för 2014 är inte uppmuntrande. På frågan om de upplever att det har blivit krångligare eller enklare att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan svarade 15 % att det blivit krångligare och bara 5 % att det blivit enklare. Samma fråga har ställts sedan 2009 och andelen som anser det blivit enklare har succesivt minskat från 21 % 2009 till 5 % nu. Här finns sannerligen mycket att jobba med för en kommande regering. Speciellt som Miljöpartiet är tänkt att ingå i denna.

I det parlamentariska läge som kommer att råda i landet i troligtvis 4 år framöver gäller att, som alla politiker såväl på riksnivå som regionalt säger, ”det är fint att kompromissa”. Nu vill det för till Miljöpartiet att kompromissa i andra frågor än de som gäller småföretagens villkor.

Löften är mer än löften när man har möjlighet att genomföra dem.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen