Skamligt att glömma bort småföretagen

Det är en besvikelse att politikerna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen inte har kunnat enas om ett hållbart långsiktigt trygghetssystem för småföretagare. De få förslag som har lagts gäller generellt bara nystartade företagare och under en begränsad tid.

Det är framförallt två viktiga regler i sjukförsäkringen som utredningen inte brytt sig om att förändra/ta bort. Dels regeln om karensdagar i sjukförsäkringen dels regeln som diskriminerar företagare som fyllt 55 år.
Vi trodde att ledamöterna förstod hur viktigt det är att alla företagare, oavsett företagsform, får möjlighet att välja en och samma karens. Företagare med enskild firma har rätt att välja en karensdag och får därmed sjukpenning från och med andra sjukdagen medan företagare som driver aktiebolag har 14 dagars karens och får sjukpenning först från och med den femtonde dagen. Det är obegripligt, att reglerna i sjukförsäkringen behandlar företagare olika, beroende på vilken företagsform de väljer för sitt bolag.

Än mer obegriplig är den bisarra regeln som säger att företagare med enskild firma inte har rätt att välja en kortare karens efter fyllda 55 år. Det tidigare fria valet för en företagare med enskild firma, att själv avgöra om han/hon vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen upphör alltså med omedelbar verkan från och med 55 årsdagen. Anledningen är att det finns risk att företagarna utnyttjar försäkringen på ett otillbörligt sätt (!) Man kan fundera på hur reaktionen skulle bli om anställda fick samma försämring i sjukförsäkringen den dagen de fyller 55 år?

Om nu inte politikerna, som klubbade igenom den här diskriminerande regeln, förstod vilka personliga följdverkningar den kunde få för den lilla företagaren, borde de ”utvalda” politikerna i socialförsäkringsutredningen ha förstått, att så här kan och får man inte behandla Sveriges småföretagare. Alla vet att det är småföretagen som bidrar med de flesta nya jobben. Det har sagts otaligt många gånger och det tål att sägas igen – fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Vi tycker att det är skamligt att dessa jobbskapande företag ännu inte har får ett långsiktigt, tryggt och rättvist socialt skyddsnät.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen