Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Skatteverket driver företagare i konkurs

Skatteverket försöker driva en förtagare i konkurs innan skattefrågan är prövad i domstol.

Från och med 2012 fick vi en ny lag Skatteförfarandelagen som ska ersätta skatte-betalningslagen och taxeringslagen samt andra lagar. Genom införandet av lagen ändrades många regler och begrepp.

Förbundet ställde sig mycket positivt till att lagstiftaren genom nya reglerna ville införa generösare regler för anstånd med betalning av skatt. Anstånd ska beviljas om det är tveksamt om den skatteskyldige kommer att behöva betala. Vi misstänkte dock redan från början att detta skulle kunna bli ett slag i luften. Redan från början vid lagens tillämpning märktes en tendens att Skattevereket inte skulle tillämpa några generösare regler.

Skatteverket fick genom den nya lagen också en tydligare borgenärsroll med större handlings-utrymme att få bevilja anstånd i de fall det kan vara till fördel vid betalningsuppgörelser där det allmänna är inblandat.

Det är bestörtning som Förbundet nu tar del av Svenskt Näringslivs artikel om en städföretagare i Stockholm som Skatteverket höll på att driva i konkurs innan skattefrågan var prövad i domstol. Trots att företagaren senare friades av Kammarrätten lider han fortfarande av sviterna. Han blev brännmärkt som företagare och har tappat stora viktiga kunder. Idag vågar han inte anlita externa firmor eller anställa personal. Han blir tvungen att göra allt själv även om det innebär at han måste tacka nej till uppdrag.

Bakgrunden var den att han anlitat en underentreprenör som fifflade med bokföringen. Detta trots att företagaren innan hade kontrollerat om han hade F-skattesedel och betalnings-anmärkningar. Skatteverket drog snabbt slutsatsen att även företagaren var av denna kaliber och tog därför ut pengar från hans konto, betalningssäkrade kundfordringar och tog kontakt med hans kunder.

Företagaren som protesterade mot denna behandling fick inte anstånd med skatten utan drevs till att arbeta hårt för att rädda företaget och att låna upp pengar av vänner och bekanta för att betala skatteskulden.

När företagaren sedan vann målet på alla punkter i Kammarrätten tvingades Skatteverket att betala tillbaka det inkrävda skattetillägget. Då var skadan redan skedd och företagaren hade drabbats av hjärtinfarkt och andra privata problem.

Det redovisade fallet bedömdes enligt de hårdare äldre reglerna och det är Förbundets förhoppning att de nya ske ge Skatteverket ett betydligt större utrymme för anstånd i tveksamma fall.

Det är förbundets bestämda uppfattning att en småföretagare aldrig ska behöva betala skatten i ”förväg” i en skatteprocess. Om företagaren vinner skatteprocessen – vilket ofta förekommer, har de negativa verkningar som ”förskotteringen” av skatten och skattetillägget medför, redan skadat verksamheten på ett oåterkalleligt sätt.

Det är därför viktigt att lagstiftaren och regeringen nu följer upp tillämpningen av de nya reglerna. Den generösare tillämpningen av anstånd måste verkligen bli verklighet. Utvecklingen har tyvärr hittills inte gått i den positivare riktningen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen