Småföretagare är också väljare…

Det är frustrerande att en debatt om jobb och arbetsmarknad nästan helt utesluter småföretagarfrågor, trots att fyra av fem jobb skapas i småföretagen, alltså 80 procent!

Det enda som debattörerna sa i SVT:s direktsända debatt (10/8) var att det måste bli lättare för företagen att anställa och verka i glesbygd. Men hur? Per Bolund nämnde i hastigheten att (MP) vill slopa båda sjuklöneveckorna. Men mycket mer än så blev inte sagt. Jo, de flesta var överens om och framhöll att något måste göras för att småföretagen ska våga anställa. Det finns inte en enda småföretagare i det här landet som nöjer sig med den typen av konstaterande. Sveriges småföretagare begär mer. Valdagen närmar sig med stormsteg och det är hög tid att lägga skarpa förslag. Förmodligen hade vi kunnat få reda på lite mer, vad de olika partierna har för idéer till förbättringar, om de båda programledarna hade hakat på med följdfrågor. Men, det hade också funnits utrymme för de olika partirepresentanterna att berätta hur de tänker underlätta för företagen att anställa.

Småföretagen i Sverige känner sig styvmoderligt behandlade. Det har blivit en klyscha för beslutsfattare att svänga sig med uttryck som: Fyra av fem jobb skapas av småföretagen. Vi måste förbättra för småföretagen så att de vågar anställa. Sverige behöver småföretagen. Nu måste politikerna gå från ord till handling. Som representant för 21 000 småföretagare vet vi vad som krävs för att företagen ska växa och blomstra.

Ta bort en av de största bromsklossarna – sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda. Det skulle garanterat ge fler nya arbeten. Det är inte rimligt att småföretagare ska behöva betala sjuklön, speciellt inte med tanke på att detta gäller även när anställda skadar sig på fritiden. Dessutom drabbas enmansföretagare med aktiebolag extra hårt eftersom de också omfattas av lagen om sjuklön. Vid sjukdom och/eller olycksfall får enmansföretagaren två veckors karens, eller om man så vill, betala sjuklön till sig själv. Först från och med den 15:e dagen betalas sjukpenningen ut av Försäkringskassan. Orättvist, tycker vi, eftersom en enmansföretagare, som istället har valt att driva sitt företag som en enskild firma, kan välja 1 karensdag och således få sjukpenning från och med den andra sjukdagen.

Vi vill införa en karensdag för alla företagare, oavsett företagsform. Det skulle ge en helt annan trygghet för Sveriges alla småföretagare; en säkerhet som skulle göra det möjligt för dem att våga anställa och därmed växa.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen