Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagare diskrimineras!

Försäkringskassan ger felaktiga råd och socialförsäkringen gäller inte för företagare som driver sin verksamhet i aktiebolag.

Småföretagarna kontaktas inte sällan av medlemmar och deras affärsbekanta i frågor som rör socialförsäkringen. Reglerna i försäkringslagstiftningen är i många fall väldigt snåriga och tolkningen av dem inte alltid förutsägbar.

Nu har det hänt igen att en småföretagare, Petra Liuski, gått miste om sjukpenning på grund av att hon gått över från att driva sin verksamhet i enskild firma till aktiebolag. Bakgrunden är i korthet följande.

Petra Liuski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november 2011 startade Petra upp den enskilda firman Liuski Test & Form. Hon bestämde sig efter sex månader för att starta ett aktiebolag. I maj 2012 var företaget Gepard Center of Communication bildat. I juni 2012 upptäckte Petra att hon oplanerat blivit gravid. Och vad hände sedan? Jo, följande.

Petra hörde med den lokala försäkringskassan om vad som gällde föräldrapenning och sjukpenning. Hon läste även på om reglerna på nätet. Beskedet hon fick, blev sedan att hon var berättigad både till föräldrapenning och också sjukpenning.

Rätt snabbt blev Petra illamående och sjukskriven. Först deltid och sedan helt eftersom graviditeten blev komplicerad. Under den tiden var Petra återigen i kontakt med försäkringskassan flera gånger för att vara säker på att hon skulle få ersättning. Svaret var hela tiden detsamma. Hon skulle självklart få både sjukpenning och till och med en hög föräldrapenning.

Men sedan kom chocken. Petra hade tydligen fått felaktiga uppgifter och inte själv hittat den riktiga informationen. I oktober kom avslaget. Försäkringskassan hade uppenbarligen missat att upplysa Petra om att man inte betraktas som egen företagare om man är anställd i sitt eget aktiebolag. Den som driver aktiebolag är normalt anställd i bolaget och räknas alltså inte som egen företagare när det gäller socialförsäkringen.

En konsekvens av detta blir att Petra inte kan tillgodogöra sig sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) från den enskilda firman utan saknar sådan helt som anställd i det egna aktiebolaget. Avslaget drabbade Petra hårt och hon blev en tid helt uppgiven och orkade först inte överklaga beslutet.

Det är många företagare som drabbats av detta och försäkringskassans regeltolkning är tydligen riktig, vilket bekräftats av politiker och andra beslutsfattare.

Det är tydligen så att ingen av dessa drabbade företagare tidigare haft ork att överklaga avslagsbesluten och det finns därför ingen vägledande praxis i högre instans om hur reglerna slutligen ska tolkas.

Småföretagarna anser att detta synsätt på företagarbegreppet i socialförsäkringen är fullständigt missvisande och därför måste ändras. Det ska inte ha någon betydelse från försäkringssynpunkt om man driver företag i enskild firma eller aktiebolag.

Många kvinnor som vill driva egna företag avskräcks från att göra detta på grund av sådana här regler. Kvinnor uppmuntras hela tiden att starta företag och sedan hamnar de i en sådan här fälla. Småföretagarna vill nu bidra till en upplysning och debatt om dess diskriminerande regler. Vi kommer också omgående kontakta politiker som har ansvar och makt att påverka och förändra dessa regler.

En annan av våra medlemmars affärsbekanta, Marie Hagberg, har råkat ur för något liknande. I hennes fall saknade Försäkringskassan också all empati och man var helt oförstående till hennes problem. Av de tre månader som läkaren ville sjukskriva henne för en allvarlig sjukdom, fick hon bara ersättning för fyra dagar. Eftersom hon inte varit sjuk de senaste femton åren hade hon ingen uppfattning om vilka regler som gällde. Om hon varit anställd hade det säkert inte varit några problem.

Petra Liuski och andra kvinnliga företagare ska i fortsättningen inte behöva fundera över hur det går med ekonomin om de blir gravida och sjuka. De ska inte heller tvingas till att lägga ned åtskilligt med tid på att överklaga beslut och jaga tjänstemän på försäkringskassan för att ta reda på vilka regler som gäller. Reglerna ska vara enkla och tydliga och framför allt förutsägbara. Småföretagare har sina respektive verksamheter att tänka på och det är det viktigaste för dem.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen