Solen går ned över LAS?

Förutsättningarna för att äntligen skrota eller rejält reformera den otidsenliga lagen om anställningsskydd tycks nu väsentligt förbättrats. I förhandlingar med arbetsgivarsidan har tunga fackförbund öppnat för att ta bort de så kallade turordningsreglerna som i dag utgör ett hinder för framför allt småföretagare att nyanställa. Samtidigt har tidigare hållning hos Moderaterna ändrats under den nyss avslutade partistämman i Karlstad. Med mycket klar majoritet beslöts att M skall verka för att dessa delar av LAS tas bort så att kompetens och flexibilitet främjas i stället för att bibehålla rådande inlåsningseffekter. Därmed finns möjlighet till enighet inom en eventuellt kommande alliansregering.

Moderaterna var ju de i den tidigare alliansregeringen som höll emot när det gällde förändringar i LAS. Det nya arbetarpartiet ville under ledning av Reinfeldt och Borg inte stöta sig med facket i för dem tunga frågor, varav LAS ansågs var en.
Nu när det blåser lite andra vindar och även viktiga fackförbund är villiga att samtala är det lättare för M att hänga med på tåget. Moderata ungdomsförbundet gick i spetsen på stämman och fick som de önskade. Det ger en öppning att gå lagstiftningsvägen och ta bort eller reformera LAS. Efter det kan frågan hänskjutas till arbetsmarknadens parter igen.

Småföretagarnas Riksförbund har i många år hårt drivit frågan om att reformera LAS genom att ta bort turordningsreglerna och det är en viktig punkt i vårt Näringspolitiska program där det bland annat står:
”En övergripande reformering av LAS är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre än antalet anställningsår vid driftsinskränkningar och omorganisationer.”

I en undersökning vi gjort bland våra medlemmar ansåg 73 % att LAS är ett stort hinder för nyanställningar och det är med stor glädje vi konstaterar att vårt hårda arbete med frågan tycks ge resultat på båda sidor om skiljeväggen.
Såväl tidigare bromsklossen Moderaterna som tunga fackförbund öppnar nu för större flexibilitet, t.ex. enligt dansk modell, som en annan motion till Moderaternas partistämma pekade på.
Vi följer med spänning utvecklingen. Det ligger nära till hands att se reformering av LAS som en regelförenklingsfråga. Då borde det efter så många år funnits en så kallad solnedgångsklausul för avveckling. Sådana används effektivt i många andra länder och vi har efterlyst dem länge. Nu talas det äntligen om det i riksdagen.

Småföretagarna ser fram emot en solnedgång för LAS och en fin och soligare morgondag.
Låt Anna Kindberg Batra eller någon annan blåsa revelj. Låt sedan LAS vila i frid.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top