Taxi, var god dröj?

Offentlig upphandling inte bara missgynnar småföretagare utan utarmar även servicen i glesbygd. I många regioner upphandlas färdtjänst centralt, vilket medför stora upphandlingar att gälla för stora områden. Den lokala taxiägaren kan naturligtvis inte erbjuda sina tjänster för en hel region, vilket medför att endast stora aktörer kan lämna anbud.

Stora aktörer tenderar att bli rikstäckande eller till och med internationella aktörer. Dessa är i många fall beställningscentraler, som inte äger en endaste taxibil. Den lokale taxiägaren tvingas antingen skriva på slavliknande kontrakt med beställningscentralen eller lägga ner sin verksamhet.

Eftersom ända upp till 95 % av taxirörelsers intäkter kommer från färdtjänst så innebär det att små lokala taxiföretag inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet när avtal om färdtjänst samlas i enstaka beställningscentraler. Följden av detta blir att det inte går att driva taxiverksamhet i glesbygd, så inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det att bli omöjligt att åka taxi i Ånge, Mora eller andra orter där bokningscentraler inte finner det lönsamt att ha verksamhet.

Upphandlare av färdtjänst verkar inte ha förstått sitt uppdrag riktigt. De borde inse betydelsen av konkurrens och att lokala taxiägare känner till lokala förhållanden och kan bidra till även små samhällens fortlevnad och service. När stora upphandlingar och lägsta pris blir de enda kriterierna, så kommer kunderna naturligtvis att drabbas. Liksom taxiägarna, eftersom en större del av det lägre priset kommer att fastna i bokningscentralernas ficka och inte hos dem som köpt sin taxibil. Blir nästa steg att upphandla all färdtjänst i Sverige av en enda bokningscentral?

Bokningscentralerna ser ut att vara många, men flera av dem har samma ägare. Som taxiägare tvingas man skriva på ensidiga avtal, som bl.a. innebär att avtalet kan sägas upp på kort varsel utan motiv av bokningscentralen.

Kan det vara rimligt att förvänta sig att någon vågar belåna sitt hus för att köpa mig en taxibil och tvingas signera avtal med bokningscentralen? Heder åt dem som vågar driva taxirörelse.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen