TV-avgiften för datorer saknar stöd i lagstiftningen

Våra medlemmar anser fortfarande att det är helt orimligt att de ska betala TV-avgift för datorer och mobiltelefoner på kontoret som de inte använder att titta på TV med.

I vår förra artikel i ämnet den 27 juni 2013, beskrev vi hur bestörta våra medlemmar blev när de upptäckte att de måste betala TV- avgift för sina datorer och smartphones.

Sedan dess har följande inträffat. En man i Skåne ansåg att han inte borde behöva betala TV-avgift eftersom hans datorutrustning inte hade någon programvara för tv-mottagning. Trots detta gick kammarrätten på förvaltningsrättens linje och avslog mannens överklagande Kammarrätten anser tydligen att all utrustning som kan ta emot tv-sändningar ska beläggas med avgift.

Professor Gunnar Karlsson på KTH som ägnat mycket tid åt denna fråga, anser att Radiotjänsts tolkning saknar stöd i lagstiftningen och förarbetena. Motsvarande felsyn finns i de domar han undersökt. Hans slutsats är att en TV-mottagare är enbart definierad med avseende på rundradiosändning i marknät och satellitnät och över olika former av kabel-TV och IPTV-nät. Detta utesluter inte Radiotjänst från att ta ut radio- och TV-avgift från de som tar del av utsändningarna i öppna internetsändningar, men avgiften kan inte följa innehav av någon utrustning.
 
I en 11 sidor lång rapport går professor Gunnar Karlsson till hård attack mot Radiotjänst och de domstolar som dömt datorägare till att betala TV-avgift. Karlsson har mycket grundligt granskat Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (1989:41) och de propositioner som tillades år 2005 och 2006.
 
Rapporten återfinns i följande länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-136157
 
 
Förpassa TV-licensen till historieböckerna
 
Förbundets uppfattning är den att man borde göra som i Finland där man numera finansierar sina public-service-medier via statsbudgeten. Det vore utmärkt om våra politiker nu kunde ta upp denna fråga och göra en liknande ändring eftersom det nuvarande systemet uppenbarligen strider mot det allmänna rättsmedvetandet. För att säkra oberoendet och inte beblanda avgiften med annan skatt, bör den läggas separat, likt kyrkoavgiften.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen