Vad vet Riksdagsledamöterna om företagande?

Av riksdagens 349 ledamöter har cirka 280 aldrig jobbat inom näringslivet eller har erfarenhet som företagare. De kommer antingen från den offentliga sektorn eller har från början sysslat med politik. Det förklarar varför förståelsen och intresset är så ljumt för småföretagarnas villkor i Sverige.

Alliansens valbudget och de andra partiernas skuggbudgetar har nu presenterats och det handlar med få undantag om skattesänkningar, skattehöjningar eller insatser för vård, skola och miljö. Miljarderna far hit och dit men man får leta för att hitta förslag som skulle underlätta för småföretag att anställa fler medarbetare. Detta trots att alla tycks vara medvetna om att det är i de små företagen merparten av nya jobb skapas (4 av 5). Vissa åtgärder inom detta område skulle kosta förhållandevis lite pengar.

Hur mycket vet dessa 280 riksdagsledamöter om hur det är att driva småföretag i Sverige? De borde ta sig tid att träffa småföretagarnas representanter mycket oftare än vad de gör.

Hur mycket om hur riskabelt det är att anställa folk när ansvaret för de två första sjuklöneveckorna ligger på företaget?

Om hur kostsamt det är att anställa folk med arbetsgivaravgifter/egenavgifter, ITP pensionsavgifter mm på nästan 40 % utöver lönekostnaden, varav c:a en fjärdedel utgörs av en allmän löneavgift som är en direkt skatt och inte ger företaget eller de anställda något tillbaka?

Om hur krångligt det är att driva företag i Sverige med alla de regler och krav som omgärdar verksamheten? En liten företagare, som enligt undersökningar jobbar 140 % av en normal arbetstid, skall sköta all administration på tid som annars kunde ägnats åt familjen. Alla partier säger att de vill minska regelkrånglet men mycket lite blir gjort i saken.

Vet dessa ledamöter hur mycket sämre det sociala skyddsnätet är i Sverige för företagare än för anställda? För många är detta ett av de största hindren för att våga starta företag. Framför allt för kvinnor.

Vad vet dessa ledamöter om…? Listan kan göras mycket längre men det allra viktigaste finns med ovan.

Det är inte politikerna i Sveriges Riksdag som skapar jobben även om en del tycks tro det. De kan endast förändra/förbättra förutsättningarna för (små-)företagen så att de som skapar jobb verkligen stimuleras att göra det. Enligt Småföretagarna behövs det en riktig småföretagarlinje i svensk politik vid sidan om en arbetslinje.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen