Varför gå, som katten, kring het gröt?

Regeringen vill från 1 augusti återställa rabatten på arbetsgivaravgiften för unga. Den förra Alliansregeringen införde rabatten för att göra det billigare att anställa unga och därmed försöka minska den förment höga ungdomsarbetslösheten på mellan 20 och 25 %.

Rätt eller fel men i sammanhanget går man, som katten, kring het gröt och funderar över vilka som skall anställas och inte vilka som kan anställa.

Trovärdig statistik visar med full tydlighet att 4 av 5 nya jobb tillkommer i de små företagen och har så gjort i ca 20 år. Det är de små företagen som kan och vill växa och anställa fler medarbetare men samtidigt tycker de att det är för riskabelt och för dyrt. Vill man verkligen sänka arbetslösheten borde man därför se till att det blir generellt attraktivare för de som vill och kan anställa att göra så och inte ge bidrag för att anställa vissa grupper eller bidrag till vissa branscher. Ungdomsarbetslösheten kan angripas på annat sätt t.ex. genom att satsa på de elever som inte klarar av att gå ut grundskolan med godkända betyg samt att upprätta ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem och låta skoltrötta ungdomar komma ut i meningsfulla jobb vilket fungerar väl i många europeiska länder.

Nu varnar Svenskt Näringsliv att så många som 20 000 jobb kan försvinna fram till 2018 om ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna tas bort. I stället vill de ha ett system där arbetsgivaravgifterna är lägre på vad de kallar ”enkla jobb” och koppla avgifterna till löneskalan Utfallet av ett sådant system är svårt att förutse men tydligt är att de, som huvudsakligen företräder stora företag, inte vill ha ett system som enbart gynnar småföretag utan vill ha del av hela kakan. De undviker att se att oerhört många av de små företagen är underleverantörer till de stora och att fördelarna med lägre kostnader för de små företagen att anställa så småningom kommer de stora till del.

Småföretagarnas Riksförbund har länge hävdat att rätt väg att gå för att minska arbetslösheten är att ge kostnadslättnad till de som kan och vill anställa och att inte bestämma vilka de skall anställa. Genom att för små företag ta bort den allmänna löneavgiften (vilket inte är avgift utan ren skatt) i arbetsgivaravgifterna skulle det bli avsevärt billigare att nyanställa och därmed stimulera till detta hos dem som kan och vill. Det vore att följa samma modell som nu införts när det gäller sjuklöneansvaret för företagen och även här visa att det är de riktigt små företagen som behöver stöd och hjälp för att växa. Alldeles oavsett vilket system eller modell staten väljer för att stimulera företag att nyanställa och växa kommer det initialt att kosta pengar men självklart borde vara att satsa på de som redan visat att de kan och vill utveckla sina verksamheter. De stora företagen bidrar inte till någon nettotillväxt av jobb i Sverige utan flyttar hellre tillverkningen till låglöneländer. Det är de små som kan ge tillväxt och sänkt arbetslöshet i Sverige.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen