Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Yttrande – Justitiedepartementet

 

Ju2011/1404/DOM

Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens konsultationsdokument om kollektiv prövning

Sammanfattning

 

Dokumentet är mycket omfattande och avser en komplicerad fråga som knappast berör våra medlemmar på kort sikt.

Då vi enligt inbjudan inte är skyldiga att svara på frågor om dokumentet, utnyttjar vi den möjligheten denna gång.

Vi emotser i fortsättningen med stort intresse nästa förfrågan eller inbjudan, och då framför allt i frågor om lagstiftning och annat som berör våra medlemmar i deras egenskap av småföretagare.

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo Lindgren föredragande.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen