Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hyresreduktioner

Hyresreduktioner

Inledning

Om det är någon bransch som håller i nyckeln till hur samhället kommer att se ut framöver så är det fastighetsbranschen. De som äger alla lokaler där restaurangerna, frisörerna, caféerna och de små butikerna som tappar sina kunder i rask takt bedriver sina verksamheter i. Pandemikrisen slår hårdast mot små service- och handelsföretag som tappat en mycket stor del av omsättningen, har små marginaler och där hyres- och lönekostnader utgör en mycket stor del av kostnadsmassan. Det handlar om livskraftiga företag som i vanliga fall betalar sina hyror i tid, men som nu behöver hjälp för att klara sig igenom en extrem period. Dessa företag är helt beroende av att snabbt få till rejäla hyressänkningar som kan hjälpa företagen att överleva den akuta krisen. Personal kan numera sägas upp eller permitteras med stöd från staten, men hyreskontrakt för lokaler har ofta många års uppsägningstid och hyresnivåer som är omöjliga att betala utan ett bra kundunderlag.

 

Fastighetsägarna kan välja mellan att driva sina hyresgäster i konkurs (eller till konkursens rand) eller att hitta lösningar som kan rädda många verksamheter genom den här krisen. Signalerna som Småföretagarnas Riksförbund hittills fått från våra medlemmar är att det är svårt att förhandla ned hyrorna för de allra flesta drabbade småföretagare. Det är bra att det statliga hyresstödet äntligen är på plats och godkänt av EU. Nu utgår vi – och tusentals krisande småföretag – från att fastighetsägare runtom i landet stiger fram och tar sitt ansvar såsom regeringen tydligt nu också signalerat att man förväntar sig att fastighetsägarna ska göra.

 

Regeringens förslag

 

De allra flesta företag har svårt att betala hyran när intäkterna rasar som de nu gör. De hårdast drabbade branscherna, som exempelvis hotell- och restaurangbranschen och delar av handeln, har nu möjlighet att ta del av ett särskilt hyresstöd som regeringen beslutade på torsdagen och som även EU-kommissionen i förra veckan givit grönt ljus till.

 

Utmaningen nu är att hyresvärdarna måste gå med på att sänka hyran, först därefter går staten in och subventionerar hälften av hyressänkningen.

I torsdags beslutade som sagt regeringen om ett stöd som ger rabatt för fasta hyreskostnader i branscher som är särskilt berörda av Coronautbrottet. 5 miljarder kronor avsätts för sänkta hyror i bland annat större delen av handeln, , hotell och restaurang, turism, idrott, vårdtjänster och många andra servicetjänster. En lista över vilka branscher som kan ta del av stödet finns på https://www.regeringen.se/496d3a/contentassets/75d6819de4f042499730cc438b712dac/200407-sni-koder_branscher-att-ta-emot-hyresstod.pdf.

 

Stödet gäller kvartal två, Q2, och innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Senast 31 augusti ska ansökan vara inne, avtal ska vara tecknade sista juli ska gälla april, maj, juni.

 

EU-kommissionen är tydlig med att stöd inte får lämnas till företag som var i ekonomiska svårigheter i december 2019, enligt artikel 2:18, dvs det måste vara p.g.a pandemin som man som företagare har hamnat i ekonomisk krisen. Kompensationen ska sökas av hyresvärdarna via Länsstyrelserna.

 

 

Det råder fortfarande stor ovisshet kring den stödförordning som regeringen presenterat. Småföretagarnas Riksförbund avser att ta fram frågor och svar men idag finns få svar att ge. Framförallt är det ovisst hur stödet faktiskt mottas av hyresvärdarna och hur dessa kommer att välja att ta del av det och de facto stödja företag i kris.

 

Kritik mot förslaget

 

Småföretagarnas Riksförbund välkomnar stödet, men anser att konstruktionen inte är helt oproblematisk eftersom lokalhyresgästens möjlighet att få ta del av stödet bygger på att hyresvärden och hyresgästen träffar en överenskommelse om hyresrabatt.

 

Småföretagarnas Riksförbund ser det exempelvis som självklart att hyresvärdarna bör prioritera småföretag framför kedjor, de senare kan stänga enskilda butiker. Småföretaget försvinner helt.

 

Statens krispaket kommer att ha betydelse, men det står redan klart att vi behöver en diskussion också om nästa kvartal. Krisen är långt ifrån över.

Fokus nu är på Q2 men det räcker inte långt. Vad som gäller för Q3 är en fråga som flera redan undrar över, samma modell eller baserat på omsättningsstöd, så som i våra grannländer?

 

Flera småföretagare tror inte heller att hyresvärdarna kommer att gå med på hyresreduktioner. Som en av våra medlemmar sade: ”Hej hyresvärden, jag skulle vilja att du sänkte hyran åt mig och sen får du gå och fylla i blanketter och söka bidrag från staten för hälften av det i efterhand. deal?”.

 

Offentliga hyresvärdar

 

Några goda exempelvis finns bland kommuner och kommunala bolag, såsom ÖrebroBostäder som själva har tagit initiativ till hyresrabatter. Men långt ifrån alla av de offentliga tar ansvar. Det gäller inte minst det statliga bolagen.

 

Staten som hyresvärd skulle vara generös lovade regeringen. Men våra medlemmar vittnar om att många offentliga hyresvärdar är sämre på att hjälpa krisdrabbade företag än deras privata kollegor. Detta trots att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vid en pressträff den 26 mars sa att staten som hyresvärd kommer att ”gå före och visa vägen och vara generösa mot de hyresgäster som hyr i statliga lokaler.”

 

Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen – som hyr ut butikslokaler på nästan fyrtio svenska järnvägsstationer – tycker inte att de har ett större ansvar att hjälpa sina hyresgäster än privata värdar. Något deras VD uttalat i media.

 

Sveriges allmännytta förordar individuella bedömningar

Sveriges allmännytta är de kommunala bostadsbolagens organisation. De säger att några av deras medlemsföretag har meddelat att de beviljar generella rabatter till vissa branscher, medan andra avser att göra individuella bedömningar utifrån både hyresgästernas ekonomiska situation och företagens möjligheter att bevilja rabatter. Sveriges Allmännytta förordar att individuella bedömningar görs.

 

Sveriges Allmännytta planerar att tillsammans med Fastighetsägarna ta fram ett förslag till hur en överenskommelse om tillfällig hyresrabatt kan se ut. Mallen, som kommer att vara kostnadsfri, ska inom kort finns tillgänglig för medlemmar på Sveriges Allmännyttas hemsida.

 

Avslutning

Småföretagarnas Riksförbund kräver och förväntar sig att många av de stora fastighetsägarna vågar ta ansvar och tänka mer långsiktigt. Vem skall annars hyra deras lokaler när det här är över om alla lokala småföretagare har gått under? Och hur ser vårt samhälle ut efter krisen om alla de som gjorde våra städer och tätorter till vad de är har försvunnit? Vad får vi för städer om butiker, frisörer, caféer inte finns kvar? Stadsmiljön försvinner och vårt samhälle riskerar även att bli  mer otryggt.

 

 

Länkar:

Länsstyrelsen Västra Götaland

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

 

Regeringen

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-rabatt-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/

 

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

 

ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION

Hyresreduktioner

Nya krisåtgärder ska stötta företag genom pandemin

Nya förslag som ska stötta företag genom pandemin presenteras Regeringen går ännu en gång ut med nya förslag som ska hjälpa företag och enskilda personer genom coronapandemin. Förslagen innefattar att: – Göra sjukförsäkring och sjukpenning mer flexibelt för att minska risken att människor förlorar sin sjukpenning och för att fler ska få möjligheten att rehabiliteras

Läs mer »
Hyresreduktioner

Omsättningsstödet förlängs

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) har 100 000 personer förlorat sina jobb på grund av corona.  Många företag befinner sig fortfarande i stor kris och det ser dessvärre inte ut att vända den närmsta tiden. För att stötta företagare har regeringen nu meddelat att man förlänger bland annat stödet för korttidspermittering och omsättningsstödet för företag

Läs mer »
Hyresreduktioner

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda firmor har drabbats hårt av Covid-19 men har inte kunnat nyttja de stödåtgärder som regeringen hittills har presenterat. Man har därför nu infört ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen