Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

Fråga:
– Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

 

 

Svar:

Hur går det till att sätta ett bolag i konkurs och när ska man egentligen ta beslutet? Malin Levén, jurist på Nordbro, reder ut en del av de frågetecken man kan ha.

Majoriteten av Sveriges företag går just nu igenom en mycket svår tid. Det är sjunkande försäljningssiffror, en konstant nedåtgående börs, osäkra inkomster och en stor oro för uppsägning av sina anställda.

Följderna av dessa finansiella svårigheter blir tyvärr att ett flertal företag snabbt får problem med likviditet och, om ingen lösning kommer snarast, hamnar på obestånd.

 

Vad är obestånd och vad innebär det?
Själva definitionen av obestånd är att köparen eller låntagaren (gäldenären) inte kan betala i tid och att detta inte endast är tillfälligt. Skulle detta inträffa bör styrelsens ledamöter förbereda bolaget för att sätta sig i en frivillig konkurs.

 

Vad gör jag innan jag sätter mitt bolag i konkurs?
Innan beslutet om konkurs fattas bör varje företagare se över sina alternativ. Dels har regeringen gått ut med stödåtgärder av olika slag vilka man bör sätta sig in i. Man bör också alltid diskutera med fordringsägare (kunder, leverantörer, fastighetsägare med mera) om det finns möjlighet till anstånd, avbetalningsplaner eller liknande med tanke på det krisläge som har uppstått.

 

Hur går en konkurs till?
En konkurs inleds med att man lämnar in en ansökan till tingsrätten i det område där bolaget har sitt säte. För att enkelt se vilken tingsrätt ens bolag tillhör kan man gå in på Domstolsverkets hemsida www.domstol.se. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som ska hantera bolagets tillgångar och se till så största möjliga utdelning sker till bolagets fordringsägare. Om det är bolaget som ansöker för egen del beviljas konkursen i de flesta fall omgående.

 

Vilka skyldigheter har jag vid en konkurs?
När konkursförvaltaren har utsetts och konkursen påbörjats har bolagets senaste styrelse en del skyldigheter för att underlätta processen. Det finns en upplysningsskyldighet gällande allt som kan tänkas vara av vikt för konkursprocessen, inklusive information om egendom som finns i utlandet. Det är även en skyldighet att närvara vid de sammanträden som konkursförvaltaren och/eller domstolen kallar till. Närvaroplikten anses vara så viktig att domstolen kan besluta om hämtning, reseförbud eller i värsta fall häktning om styrelseledamöterna inte dyker upp. För anställda finns det möjlighet att få ut viss obetalt lön från staten enligt reglerna om lönegaranti. Det är konkursförvaltaren som handlägger även dessa frågor.

Gäldenärens ansvar för bolagets skulder
Huvudregeln vid en konkurs är att en styrelseledamot inte är personligt ansvarig för bolagets skulder och därmed inte skyldig att ersätta fordringsägare för de förluster som kan uppstå. Det finns dock ett undantag som är viktigt att känna till innan en konkursansökan lämnas in.

 

För att inte riskera att bli personligt ansvarig bör följande två saker läggas på minnet:

1. Håll noggrann koll på det egna kapitalet
Om bolagets skulder ökar tär detta på det egna kapitalet. Om styrelsens ledamöter har skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste den agera och genast göra en kontrollbalansräkning. Vad den ska innehålla framgår av aktiebolagslagen men för att säkerställa att allting blir rätt är det att föredra att man vänder sig till sin revisor eller redovisningskonsult för anvisningar.
Om balansräkningen bekräftar att aktiekapitalet är förbrukat till hälften eller mer ska styrelsen så snart som möjligt kalla till en kontrollstämma och där fatta beslut om bolagets framtid och om det ska träda in i likvidation. Tar man beslutet att fortsätta verksamheten ska en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader från den första stämman. En ny kontrollbalansräkning ska göras och om den visar fortsatt förbrukat aktiekapital ska styrelsen inom två veckor ansöka om likvidation.
Om en kontrollbalansräkning inte görs eller om något av de ovan angivna stegen inte utförs korrekt kan ett personligt ansvar uppstå för skulder som bolaget tar på sig under den tid då styrelsen borde ha agerat. Ansvaret ligger på alla i bolaget men om en ledamot kan bevisa att sättet denne agerat på inte beror på oaktsamhet kan denne undgå personligt ansvar.
Om det finns en risk för personligt ansvar är det viktigt att göra en extra ansträngning för att lösa skuldsituationen snarare än att lämna in en konkursansökan. Om bolaget efter det fortsätter att gå dåligt kan man upprätta kontrollbalansräkning enligt reglerna.

2. Var medveten om bolagets skatteskulder och när dessa förfaller till betalning
Det som ligger till grund för om du som ledamot kan bli personligt ansvarig är bolagets obetalda skatteskulder och förfallodagen för dessa. Domstolarna tillämpar detta strikt vilket i praktiken innebär att om förfallodagen är på måndagen och konkursansökan kom in på tisdagen kan du bli personligt ansvarig (företrädaransvar enligt skattförfarandelagen) om styrelsen har valt att agera, eller inte agera, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Slutord: En konkurs på grund av extrema omständigheter är inte ett misslyckande
Sammanfattningsvis kan man säga att en konkurs som inträffar under extrema omständigheter, som de som skapats på grund av Corona-viruset, inte ska ses som ett misslyckande. Det är framförallt en väldigt tråkig följd av en marknad som drabbats hårt. Varje företagare bör först se över vilka alternativ som finns men om alternativen inte är tillräckliga och styrelsen har agerat i enlighet med de bestämmelser som finns för att undvika personligt betalningsansvar så kommer ett frivilligt konkursförfarande med största sannolikhet att vara det bästa alternativet för alla inblandade parter.

 

 

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

 

ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION

Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

Nya krisåtgärder ska stötta företag genom pandemin

Nya förslag som ska stötta företag genom pandemin presenteras Regeringen går ännu en gång ut med nya förslag som ska hjälpa företag och enskilda personer genom coronapandemin. Förslagen innefattar att: – Göra sjukförsäkring och sjukpenning mer flexibelt för att minska risken att människor förlorar sin sjukpenning och för att fler ska få möjligheten att rehabiliteras

Läs mer »
Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

Omsättningsstödet förlängs

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) har 100 000 personer förlorat sina jobb på grund av corona.  Många företag befinner sig fortfarande i stor kris och det ser dessvärre inte ut att vända den närmsta tiden. För att stötta företagare har regeringen nu meddelat att man förlänger bland annat stödet för korttidspermittering och omsättningsstödet för företag

Läs mer »
Jag måste sätta mitt bolag i konkurs. Vad ska jag tänka på?

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda firmor har drabbats hårt av Covid-19 men har inte kunnat nyttja de stödåtgärder som regeringen hittills har presenterat. Man har därför nu infört ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen