Senaste nytt från oss

En ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. I år ligger denna fråga helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu. Småföretagarnas riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är en sådan – eller snarare otrygghet. Därför valde vi

Läs mer »

En ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. I år ligger denna fråga helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu. Småföretagarnas riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är en sådan – eller snarare otrygghet. Därför valde vi

Läs mer »

KLR

Vad gör jag innan jag sätter mitt bolag i konkurs?

Fråga:– Vad gör jag innan jag sätter bolaget i konkurs? Svar:Innan du fattar beslutet att sätta bolaget i konkurs bör du se över de alternativ som finns. Sätt dig in i de stödåtgärder som regeringen presenterat, resonera med fordringsägare om möjligheter till anstånd, avbetalningar och liknande. I många fall är man tillmötesgående på grund av

Läs mer »

Vad menas med obestånd?

Fråga: – Vad är obestånd och vad innebär det? Svar: Själva definitionen av obestånd är att köparen eller låntagaren (gäldenären) inte kan betala i tid och att detta inte endast är tillfälligt. Skulle detta inträffa bör styrelsens ledamöter förbereda bolaget för att sätta sig i en frivillig konkurs. Tillbaka till BIKUPAN Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer »

Vad händer om tillgångarna är större än skulderna vid en konkurs?

Fråga: – Vad händer om tillgångarna är större än skulderna vid en konkurs? Svar: Om det finns mer tillgångar än skulder vid en konkurs ska företaget gå i likvidation i samband med att konkursen avslutats. Det betyder att företaget ska avvecklas även vid en konkurs med överskott. Tillbaka till BIKUPAN Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just

Läs mer »

Vad händer om skulderna är större än tillgångarna vid en konkurs?

Fråga: – Vad händer om skulderna är större än tillgångarna vid en konkurs? Svar: Det är vanligt att skulderna är större än tillgångarna vid en konkurs. Tingsrätten avslutar då konkursen med att besluta om utdelning eller avskrivning. Tillbaka till BIKUPAN Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.   ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION Vi sammanfattar småföretagarnyheter en

Läs mer »

Vem kan ansöka om konkurs?

Fråga:– Vem kan ansöka om konkurs? Svar:Aktiebolaget eller en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till) kan lämna in ansökan om konkurs. Tillbaka till BIKUPAN Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.   ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Läs mer »

När bör jag överväga konkurs?

Fråga: – När bör jag överväga konkurs? Svar: Ett aktiebolag bör sättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och betalningsproblemen inte endast är tillfälliga. Har du noggrant satt dig in i de stödpaket som regeringen gått ut med och försökt lösa det på alla sätt du kan men fortfarande inte får det

Läs mer »
Rulla till toppen