• Hur förbereder jag mig för korttidspermittering?

Hur förbereder jag mig för korttidspermittering?

Fråga:
Vad kan jag göra för att förbereda mig för korttidspermittering?

Svar: 

För att kunna söka stöd för korttidsarbete måste arbetsgivaren visa att de i ett första skede utfört andra arbetsrättsliga insatser för att minska sina kostnader för arbetskraft såsom uppsägningar. Exempel från Tillväxtverket är uppsägningar av ej verksamhetskritisk personal som exempelvis temporärt anställd personal samt personal under provanställning.Även avtal om korttidsarbete måste ha tecknats mellan parterna för att du som arbetsgivare ska kunna få stöd.

 

A.) Arbetsgivare med kollektivavtal – stäm av med ditt kollektivavtal för att se om det finns stöd i centrala och/eller lokala kollektivavtal.

B.) Arbetsgivare utan kollektivavtal – på arbetsplatsen måste det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten. Tillväxtverket har gjort en mall för detta avtal som finns på deras hemsida. Där finns även mer information om driftsenheter med mera.

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION

Förlängt omställningsstöd

Förlängt omställningstöd från den 19 oktober I veckan godkände EU-kommissionen förslaget om en förlängning av omställningsstödet. Omställningsstödet går att söka

Läs mer »

Hyresreduktioner

Inledning Om det är någon bransch som håller i nyckeln till hur samhället kommer att se ut framöver så är

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem