• Hur länge kan man få korttidspermittering?

Hur länge kan man få korttidspermittering?

Fråga:
– Hur länge kan man få korttidspermittering?

Svar: Ett företag kan få stöd i sex månader med möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader. Efter detta finns en karenstid på 24 månader.

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

ANNAN INTRESSANT INFORMATION OM PERSONALFRÅGOR

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem