• Hur stor del av lönen tar staten vid korttidsarbete?

Hur stor del av lönen tar staten vid korttidsarbete?

Fråga:
– Hur stor del av lönen tar staten vid korttidsarbete?

Svar:

Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för anställda som går ner i arbetstid. Detta innebär att en anställd kan få över 90 procent av lönen och arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Kostnaden delas alltså mellan arbetsgivaren, de anställda men framförallt staten. Stödet kommer tillämpas från den 16 mars och finnas tillgängligt att söka från den 7 april. Stödet gäller under 2020.

 

 

Lönetaket ligger på 44 000 kronor i månaden och det finns tre fasta nivåer som kan användas för korttidsarbete. Arbetsminskning med 20, 40 eller 60 procent.

Nivå 1 – arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen är 4 %
Nivå 2 – arbetstidsminskningen är 40 procent och löneminskningen är 6 %
Nivå 3 – arbetstidsminskningen är 60 procent och löneminskningen 7,5 %

 

Den 14 april presenterade regeringen en förändring av lagen för korttidsarbete. Maxersättningen höjs upp till 80 procent av arbetstiden som nivå 4 och gäller under maj, juni och juli. Löpande information och uppdateringar kring förslaget sker på Tillväxtverkets hemsida tillväxtverket.se

 

 

Källa: Anna Gunnarsson, Arbetsrättslig rådgivare, Arbetsrättsjouren Sverige AB

ANNAN INTRESSANT INFORMATION OM PERSONALFRÅGOR

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem