• Kan jag få stöd av korttidspermittering?

Kan jag få stöd av korttidspermittering?

Fråga:
– Hur vet jag om jag kan få stöd av korttidspermittering?

Svar: 

Så gott som alla företagare har rätt att söka stöd för korttidsarbete, med vissa undantag inom det offentliga. Företaget måste dock ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte kunnat förutses eller undvikas. Men om företaget är på obestånd eller är föremål för företagskonstruktion vid tidpunkten för ansökan så gäller inte stödet för dessa.


Tillväxtverket har på sin hemsida tagit fram ett webbtest som ger dig en första fingervisning om du har rätt att söka stöd. 

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

ANNAN INTRESSANT EKONOMISK INFORMATION

Förlängt omställningsstöd

Förlängt omställningstöd från den 19 oktober I veckan godkände EU-kommissionen förslaget om en förlängning av omställningsstödet. Omställningsstödet går att söka

Läs mer »

Hyresreduktioner

Inledning Om det är någon bransch som håller i nyckeln till hur samhället kommer att se ut framöver så är

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem