• Vad innebär korttidsarbete?

Vad innebär korttidsarbete?

Fråga:
– Vad innebär korttidsarbete just nu?

Svar:

Korttidsarbete innebär att arbetsgivaren inte behöver säga upp sin personal. Istället så får arbetstagarna gå ner i arbetstid men behålla en stor del av lönen under en period. Arbetstagarna är alltså fortfarande anställda och kan förhoppningsvis gå tillbaka till sin ursprungliga tjänst när krisen lagt sig.

 

Åtgärden om korttidsarbete bygger på ett tidigare förslag för stöd vid korttidsarbete. Det som skiljer sig till nuläget är dock att det tillkommit en kraftig subventionering – bidrag från staten. Avsikten med detta är att alla drabbade företag i denna kris ska kunna behålla så många anställda som möjligt. Det är en viktig åtgärd för att företagen snabbt ska kunna vända tillbaka när krisen börjat lägga sig att då ha anställda kvar. Annars kan återuppbyggnaden av arbetsplatsen ta lång tid.

 

Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för anställda som går ner i arbetstid. Detta innebär att en anställd kan få över 90 procent av lönen och arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Kostnaden delas alltså mellan arbetsgivaren, de anställda men framförallt staten. Stödet kommer tillämpas från den 16 mars och finnas tillgängligt att söka från den 7 april. Stödet gäller under 2020.

 

Lönetaket ligger på 44 000 kronor i månaden och det finns tre fasta nivåer som kan användas för korttidsarbete. Arbetsminskning med 20, 40 eller 60 procent.


Nivå 1 – arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen är 4 %
Nivå 2 – arbetstidsminskningen är 40 procent och löneminskningen är 6 %
Nivå 3 – arbetstidsminskningen är 60 procent och löneminskningen 7,5 %

 

Källa: Anna Gunnarsson, Arbetsrättslig rådgivare, Arbetsrättsjouren Sverige AB

ANNAN INTRESSANT INFORMATION OM PERSONALFRÅGOR

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem