• Vad innebär permittering och korttidsarbete?

Vad innebär permittering och korttidsarbete?

Fråga:
Vad innebär permittering och korttidsarbete?

Svar: Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare permittera arbetstagare t.ex. vid maskinhaveri, arbetsbrist eller liknande. Det innebär att arbetsgivaren tillfälligt drar ner på arbetstiden eller befriar sina anställa från sin arbetsskyldighet. Både lön och arbetstid påverkas. Anställningen avslutas inte utan när hindret upphört så ska arbetstagaren återgå till sitt arbete på nytt.

Om en anställd permitteras kan omfattningen variera från en del av en dag till en längre period. Men den kan inte pågå hur länge som helst. Allt beror på omständigheterna. Permittering kan förekomma oavsett vilken anställningsform de anställda har. Permittering förekommer på den privata sektorn och bedöms vara tillåten enligt de flesta kollektivavtal för arbetare medan tjänstemän inte anses kunna permitteras.

Regeringens förslag om korttidspermittering som kom den 16 mars 2020 benämns numera som korttidsarbete. Korttidsarbete kan endast ske i vissa situationer och grundar sig på att de har en större samhällspåverkan så som synnerligen djup lågkonjunktur eller situationer som kan medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.

I praktiken innebär korttidsarbete att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) men får behålla en stor del av sin lön. Samtidigt får arbetsgivaren ekonomiskt stöd av staten för att kunna täcka en stor del av lönekostnaderna.

Den 14 april presenterade regeringen en förändring av lagen för korttidsarbete. Maxersättningen ska höjas från dagens 60 procent upp till 80 procent av arbetstiden. 80 procent ska gälla under maj, juni och juli. Ändringarna gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som kommer söka framöver. 


Den 7 maj presenterade regeringen ännu en förändring av lagen för korttidsarbete. Man förlänger nu möjligheten till korttidspermittering året ut. Löpande information och uppdateringar kring förslaget sker på Tillväxtverkets hemsida tillväxtverket.se

 

Källa: Anna Gunnarsson, Arbetsrättslig rådgivare, Arbetsrättsjouren Sverige AB

ANNAN INTRESSANT INFORMATION OM PERSONALFRÅGOR

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem