• Vem kan ta del av stöd vid korttidsarbete?

Vem kan ta del av stöd vid korttidsarbete?

Fråga:
– Vem kan ta del av stöd vid korttidsarbete?

Svar: 

Så gott som alla arbetsgivare med vissa undantag ska kunna söka om stödet. Många företag har redan drabbats hårt av coronaviruset. För att du som arbetsgivare framöver ska kunna ta del av detta stöd krävs det att företaget ska kunna visa vilka delar som påverkats i verksamheten. Du ska kunna visa vilka svårigheter som finns för att kunna klara av de ekonomiska utmaningar som uppstått under denna period med coronaviruset och dess framfart. De ekonomiska svårigheterna ska ha påverkat företagets verksamhet såpass mycket och legat helt och hållet utanför din kontroll som arbetsgivare.


Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. Stödet gäller dock inte
1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet


Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda. Därför kan vi inte lämna stöd till ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma. Begränsningen gäller emellertid enbart enskilda firmor, så om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan du som företagare få stöd även om du är anställd i ditt eget företag.


Källa: Anna Gunnarsson, Arbetsrättslig rådgivare, Arbetsrättsjouren Sverige AB

Så resonerar Småföretagarnas Riksförbund just nu.

ANNAN INTRESSANT INFORMATION OM PERSONALFRÅGOR

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem