Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbunds förslag för att Sveriges småföretagare ska överleva

Småföretagarnas Riksförbunds förslag för att Sveriges småföretagare ska överleva

För några veckor sedan såg Småföretagarnas Riksförbund att Corona pandemin kommer att göra djupa avtryck i konjunkturen och därmed sätta landets mikroföretagare i mycket svåra utmaningar.

Vi lämnade då förslag på stödåtgärder som vid snabbt införande skulle kunna skapa betydligt bättre förutsättningar för de minsta företagen att klara av den nu akuta krisen.

Tyvärr lyssnade inte Regeringen på våra förslag till att minska skadan. Krisen är nu större än någonsin och förbundet får in många rop på hjälp från desperata företagare från många olika branscher. Konsulter, frisörer, byggare, hamnarbetare, butiker listan kan göras lång. Men ännu verkar inte Regeringen förstått vidden av den kris som råder just nu. Inte heller verkar man inse följdverkningarna av den varlighet vi befinner oss i just nu.

Därför föreslår Småföretagarnas Riksförbund kraftfulla åtgärder att införas omedelbart.

Familjeföretagare och enskilda näringsidkare

Tillåt även företagare med enskild firma och familjemedlemmar att ingå i kretsen för korttidspermittering och ändra reglerna så att svenska staten tar lika stort ansvar för kostnaderna som man gör i Norge eller Danmark. Se till att utbetalningarna sker direkt vid anmälan om korttidspermittering och inte efter en massa byråkrati. Ta även bort kravet att minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Detta för att kunna agera mer flexibelt när det gäller permitteringar.

Låt egenföretagare få börja stämpla för a-kassa direkt utan karens och uppvisande av alla ”erforderliga” handlingar. I princip alla enskilda företagare påverkas negativt av krisen redan nu! Se dessutom till att betalningar av a-kasseersättning skyndas på. I värsta fall kan anmälan till a-kassan räcka för att få ett förskott från Almi.

Lönegaranti måste gälla för företagare och familjemedlemmar som är verksamma i familjeföretaget.

Likviditetskrisen

Ta omedelbart bort den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften och efterskänk arbetsgivaravgifter och F-skatt upp till 200 000 kr/månad under 3 månader, till att börja med. Efter de 3 månaderna kan uppskov begäras med inbetalning av arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, men då helt utan avgifter och räntor till staten.

Ställ statliga lånegarantier för upp till 1 miljon kr till alla registrerade företag, alltså även enmansföretag, som önskar det via enkelt anmälningsförfarande. Vid högre behov av lånegarantier, som för SAS, fordras någon form av prövning.

Förbjud både statliga och kommunala tillsynsorgan att ta ut kontroll- och/eller tillsynsavgifter tills Folkhälsomyndigheten avblåst epidemin. Sätt alltså ingen tidsgräns i kalendertid.

För att minska efterfrågeminskningen kan staten, via Skatteverket, betala ut ett engångsbelopp på 5 000 kr per deklarationspliktig person i Sverige.

Smittspridning

Bra att ta bort karensdag och krav på läkarintyg, samt att staten tar ansvaret för sjukskrivning/smittspridning från första dagen. Regeln måste gälla från regeringens beslut 16 mars och inte 1 april. Det är orimligt att överföra sjuklönekostnader, alltså ansvaret för att begränsa smittspridning, på enskilda små arbetsgivare genom att påföras sjuklönekostnader och ansvaret för smittspridningen.

Förenkla solidaritetshandlingar/regelförenklingar

Ta bort företrädaransvaret i sin helhet under tiden Corona-pandemin håller på. Företagare slåss för sin överlevnad och då är det inte rimligt med dessa regler nu. Detta skulle minska ”påtvingade” konkurser. I de fall kriminell verksamhet finns med, så får detta hanteras av rätt myndighet senare.

Säkerställ att det är möjligt för restauranger att omgående öppna sina uteserveringar. Samt lämna undantag kring regelverket kring servering av måltider kopplat till alkoholutskänkningstillstånd. Detta skulle kunna minska skadeverkningarna genom att få fler gäster till uteserveringar i ena delen och möjlighet att minska menyn utan att tappa serveringstillstånd i den andra.

Ta bort förmånsbeskattning av fria måltider till personal och återinför full avdragsrätt för representation. Genom dessa förenklingar kan vi få möjlighet att följa statsministerns uppmaning om att visa solidaritet.

Med dessa åtgärder i kombination med de stödinsatser som görs i många kommuner och regioner kan det vara möjligt att skademinimera den våg av konkurser och varsel som just nu pågår i Sverige.

Peter Thörn, Ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Erik Sjölander, Näringspolitisk Talesperson Småföretagarnas Riksförbund

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen