Regeringens krispaket

Idag lämnade regeringen ett skarpt besked om ett krispaket för svenska företag och jobb. Ett krispaket som kan omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkning genom skattekontot utnyttjas. Småföretagarnas Riksförbund vill på denna sida hjälpa dig som småföretagare att kunna få lättillgänglig information kring hur du som småföretagare ska agera för att kunna nyttja de insatser som finns i krispaketet.

Förslagen som lämnades är följande:

Korttidspermittering införs idag

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

För dig som arbetsgivare kommer detta förslag innebära att lönekostnaden kommer vid korttidspermittering reduceras till 47,5 %. Denna åtgärd kommer även att kunna kombineras med likviditetsförstärkning via Skattekontot

Då regelverken och utformningen av denna insats inte är tillgängliga får vi be om att återkomma med information om hur du som småföretagare ska göra för att nyttja korttidspermittering.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

Skatteverket gav oss följande information och nedan hittar du länken till de blanketter som ska fyllas i för att begära anstånd.

 

 

Det som Småföretagarnas Riksförbund vill uppmärksamma er på att noga läsa villkoren för dessa anstånd och göra en egen budgetberäkning och uppskattning om hur bolagets likviditet kan se ut när dessa uppskov ska betalas tillbaka.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Vi har etablerat kontakt med försäkringskassan för att omgående få information om hur du som Småföretagare ska agera, vilka blanketter som behöver fyllas i, samt hur du eventuellt ska informera Skatteverket via de individuella arbetsgivardeklarationerna.

För mer detaljerad information kan ni ta del av regeringens presenterade bildspel, där du även hittar ett konkret räkneexempel på korttidspermitteringen.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top